Aspecten van Yoga

Aspecten van Yoga – Vivian Worthington
€ 19,95
Eeuwenlang is yoga een scheppende kracht geweest. De van oorsprong Indische techniek ter bevrijding van de ziel kan in dienst staan van uiteenlopende filosofieën. Er hebben zich dan ook verscheidene soorten yoga ontwikkeld – met een filosofisch, magisch, mystiek, godsdienstig of intellectualistisch accent. Alle hebben ze echter hetzelfde uitgangspunt: de mens wordt pas bevrijd wanneer hij zich door inzicht en zelfdiscipline los heeft gemaakt van de banden die hem aan de aardse wereld binden.
Aspecten van yoga is het eerste werk dat systematisch de geschiedenis van yoga behandelt. De lezer wordt tevens een verhelderend inzicht verschaft in de hindoeïsme en boeddhisme. De Oepanisjaden, de Bhagavadgita, de Vendata, de Soetra’s van Pantanjali, de zes systemen in de yogafilosofie, laya-yoga, kundalini, de chakra’s enx. Passeren de revue en worden in een groter verband samengebracht. Ook de wijde vlucht die yoga in de westerse wereld heeft genomen, wordt geschetst.
Vivian Worthinton ziet kans de immense gedachten- en belevingswereld van het Oosten helder samen te vatten in een fascinerend en hoogst informatief betoog.

Patañjali’s sutra’s: Zien door Yoga – Jogchum Dijkstra
€ 28,-
Zien door Yoga is het klassieke werk over de yoga. Beter bekend is het onder de naam ‘Yoga-Sutra’, de yoga-spreuken van Patañjali. Het boek bevat 195 aforismen, waarin zin en doel van de yoga worden uitgelegd. Hoewel ze circa 2000 jaar oud zijn, schetsen de aforismen een beeld van de werkelijkheid dat vandaag nog sprankelend en actueel is. Ze verwoorden inzichten waaruit blijkt dat de schrijver psychische en mentale mechanismen glashelder kon analyseren en ook bekend was met de veelvuldige gelaagdheid van lichaam en geest. Zien door yoga betekent afdalen in de diepste lagen van het innerlijk, kennismaken met vlijmscherpe technieken van zelfanalyse, leren toepassen van beproefde technieken van zelftherapie.
Zien door Yoga is de enige Nederlandse vertaling rechtstreeks uit het Sanskriet. Het is de vertalers bovendien gelukt de literaire vorm van het werk – de bondigheid, kristallen helderheid en logische structuur – ook in de Nederlandse tekst tot uitdrukking te brengen zonder ingewikkelde of onbegrijpelijke termen te hoeven gebruiken. Dit laatste geldt ook voor de begeleidende verantwoording van de vertaling en het uitvoerige commentaar.

rigvedaRigveda – H. Verbruggen
€ 16,75
In de tweede helft van het tweede millennium v. Chr. vielen Arische stammen het Noordwesten van Voor-Indië binnen en vestigden zich in het Vijfstromengebied, de Poenjab. Het oudste Indische literaire document, de Rigveda, een verzameling van 1028 aanroepingen en lofprijzingen van godheden, weerspiegelt het verblijf in die streek, die nog buiten het eigenlijke Indië lag. Het op schrift stellen, na een langdurige mondelinge overlevering, kan wel zeven eeuwen in beslag genomen hebben, van ca. 1500 tot 800 v. Chr.
De hymnen van de Rigveda (het weten in strofen) mag men niet los zien van het offerritueel, waarvan ze een essentieel bestanddeel vormden. Als men goden en andere heilzame machten tot eigen nut wil aanwenden, moet men beginnen hun potentie in stand te houden. Offers, riten, hymnen en zelfs het vertellen van mythen hebben een sterkende kracht.
De Vedische dichter brengt een boodschap uit een vreemde wereld. Hij is een profetisch ziener. Het woord van de profeten is echter vaak duister en vatbaar voor meer interpretaties, zeker voor ons die een grote afstand in tijd en ruimte moeten overbrugger om iets daarvan aan te voelen of te begrijpen. Maar ook Indiërs zelf kampen met die problemen. Vaak glijdt de tekst van het heden naar het verleden en vervloeien de rituele handelingen van het heden in de mythische daden uit het verleden.

ramayanaRamayana – H. Verbruggen
€ 16,75
De Ramayana (levensloop van Rama) vertelt de geschiedenis van Rama, zijn vrouw Sita en de demon Ravana. Het epos is ontstaan uit mondelinge overleveringen, die vermoedelijk gedeeltelijk op historische feiten berusten.
Hoewel dit oud-lndische epos ons naar verre, vreemde landen en lang verstreken eeuwen leidt, herkennen we er zoveel algemeen menselijks in, dat het ons diep treft. Het behoort tot het belangrijkste van de wereldliteratuur

mahabharataMahabharata – Krishna Dvaipayana Vyasa / H. Verbruggen (alleen bij ons nieuw verkrijgbaar)
€ 15,-
De oud-lndische Mahabharata vertelt over de noodlottige vete tussen twee takken van de Bharata-dynastie, die uitloopt op de bijna totale ondergang van het geslacht. Details wijzen erop dat het ontstaan moet zijn in het gebied tussen Ganges en Yamuna in India. De kern is waarschijnlijk in de vierde/vijfde eeuw v.Chr. vastgelegd.
Het verhaal wil duidelijk maken dat de aaneenschakeling van geboren worden, sterven, weer geboren worden etc. eeuwig doorgaat. Slechts voor hen die begrijpen dat alles één geheel vormt, hebben dood en geboorte hun betekenis verloren.

Bron omschrijvingen boeken: bol.com of cover/achterflap betreffende boek.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.