Opleiding

Een yogaopleiding doe je voor jezelf

Yoga
Yoga is een persoonlijke weg naar bewustwording. Een oude en beproefde methodiek die haar oorsprong vindt in India, waarbij je leert je aandacht naar binnen te keren om bewust in contact te komen met je lichaam, je emoties en je geest. Bij de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte vormt de klassieke yogatraditie de basis, waarbij het contact met de westerse cultuur en het westers denken altijd behouden blijft.

Yogaopleiding
De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte is de oudste yogaopleiding van Nederland. De opleiding is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland. Je krijgt les van senior yogadocenten met jarenlange leservaring en hart voor yoga. Niet alleen leer je de āsana’s (yogahoudingen) in theorie en praktijk, maar ook alles over adem, prānāyāma, ontspanning, meditatie, ayurveda, anatomie, mantra’s, yantra’s, chakra’s, filosofie en de achtergronden van yoga. Je kunt je bij ons ook specialiseren in diverse richtingen. Je wordt opgeleid om op verantwoorde wijze zowel algemene als gespecialiseerde yogalessen te kunnen geven. Maar je kunt de opleiding ook volgen als je niet van plan bent yogadocent te worden. Puur voor je eigen verdieping.

Je eigen programma samenstellen
200 uur basisopleiding, 100 uur verdieping en 200 uur specialisatie vormen tezamen de complete vierjarige yogadocentenopleiding van 500 contacturen. De opleiding voldoet daarmee aan de eisen van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN).

De basisopleiding beslaat twee studiejaren: Basisjaar (100 uur) en Didactische vorming (100 uur).
Het verdiepingsjaar Chakravidya (chakrafilosofie) is ook 100 uur. Je kunt ervoor kiezen om Didactische vorming en Chakravidya in omgekeerde volgorde te doen.
Elk studiejaar sluit je af met een schriftelijk examen. Ter afronding van Didac­tische vorming doe je bovendien je eerste praktijkexamen Lesgeven (P1).

De 200 uur specialisatie bestaat uit 185 uur keuzevakken en 15 uur examens en scriptiebegeleiding. Als specialisatie kun je kiezen uit één specialisatiejaar plus drie modules. Of je kiest voor vijf modules, waarvan er dan twee gelden als een combinatiejaar (= specialisatiejaar). Of je kiest voor twee specialisatiejaren en één module. Het totaal van je keuzevakken moet 185 uur bedragen. Elk onderdeel dien je af te ronden met een examen.
Je specialisatiejaar Chakrapsychologie of Zwangerschapsyoga sluit je af met een tweede praktijkexamen Lesgeven (P2). Kies je in plaats daarvan voor een combinatiejaar dan doe je P2 in: Yoga en ayurveda, Yoga en prānāyāma of Yoga en meditatie (aansluitend op je gekozen vakken).

De module Anatomie en yoga is verplicht voor het diploma van de vierjarige opleiding. Heb je een medische opleiding afgerond dan hoef je deze niet te volgen en kies je één van de andere modules. Het totaal aantal contacturen voor het diploma moet altijd 500 zijn.

Contacturen per onderdeel:

Basisopleiding (200 uur)
– Basisjaar (100)
– Didactische vorming met P1 (100)

Verdieping (100 uur)
– Chakravidya (100)

Specialisatie (200 uur)
– 1 specialisatiejaar en 3 modules
Of:
– 2 specialisatiejaren en 1 module
Of:
– 5 modules
Plus:
– examens, P2, scriptiebegeleiding

Zelf oefenen
Het zelf oefenen is een wezenlijk onderdeel van je opleiding tot yogadocent. Door te oefenen maak je je de āsana’s, adem- en ontspanningsoefeningen die in de les zijn behandeld eigen. Je ontwikkelt inzicht in je lichaam en je bewustzijn. In de lessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van een eigen oefendiscipline die past bij jouw mogelijkheden.
We raden je aan om naast de opleiding ook yogales te (blijven) volgen in je eigen regio. Saswitha Yogadocenten kun je vinden op www.saswithayogadocent.nl.

Studiebelasting
Naast het regelmatig zelf yoga beoefenen bestudeer je na elke lesdag de behandelde lesstof, je aantekeningen, het begeleidend lesmateriaal en overige literatuur. De studiebelasting is niet exact in uren uit te drukken, vooral ook omdat het zelf oefenen op den duur deel van je dagelijks leven wordt en je die niet meer als studiebelasting ervaart. Om toch een richtlijn te geven:

–   studiejaar: ca. 10 uur per week
–   modules: ca. 5 uur per week

Examens en toetsen
In de laatste periode van elk studiejaar krijg je een schriftelijke toets mee naar huis die je enkele weken later inlevert. De vragen zijn zo gesteld dat je niet alleen laat zien dat je de lesstof kunt reproduceren, maar ook hoe je bepaalde begrippen hebt geïnterpreteerd of ervaren. Naar aanleiding van de toets heb je een individueel gesprek met een van de docenten van het betreffende studiejaar.

Tweemaal gedurende je opleiding word je getoetst in het zelfstandig yogales geven: de eerste keer in het studiejaar Didactische vorming, de tweede keer als afronding van je specialisatie. Met het eerste praktijkexamen (P1) laat je zien dat je de basis van het lesgeven aan algemene groepen beheerst. Met het praktijkexamen in het specialisatiejaar (P2) toon je dat je ook yogales kunt geven in je gekozen specialisatie.

Modules worden afgerond met een schriftelijke toets, een praktijkexamen of een combinatie van beide (zie per cursus). Voor elk afgerond onderdeel ontvang je een certificaat.

Scriptie
Met je scriptie rond je de volledige vierjarige opleiding af. Je kunt kiezen voor een onderzoeksscriptie of voor een āsana-scriptie. Aan het begin van elk seizoen is er een introductie met algemene uitleg voor alle scriptieschrijvers. Datum: 18 sep 2021, 16.00-18.00 uur. Vervolgens heb je met je scriptiebegeleider gedurende het schrijfproces meerdere individuele besprekingen. De scriptie moet met een voldoende worden afgerond.

Persoonlijke begeleiding
In de lessen is er altijd ruimte voor inbreng en vragen van studenten. Dit kan gaan over de lesstof, maar ook bijvoorbeeld over wat je tegenkomt in het oefenen. Of over hoe je yoga en de yogafilosofie verbindt met je dagelijks leven. Vaak komt naar aanleiding van een persoonlijke vraag een thema aan bod dat ook bij anderen leeft.

Tenminste eenmaal per studiejaar of per cursus heb je een persoonlijk gesprek met je docent naar aanleiding van je schriftelijke toets. Door de persoonlijke ontwikkeling die je gedurende de opleiding doormaakt, ontstaat een dieper inzicht in je eigen denken en handelen, maar soms kom je ook hindernissen tegen. In het gesprek kunnen we ingaan op het doorzien van deze patronen en hoe je hiermee om kunt gaan, met yoga of op een andere manier. Er ontstaat hierdoor vaak een andere visie op een probleem. Mocht er eerder een aanleiding zijn waardoor je met de docent wil spreken, dan is daar ook gelegenheid toe. Neem hiervoor zelf het initiatief.

In het studiejaar Didactische vorming word je gecoacht in het yogales geven. Mocht het nodig zijn, is er gelegenheid voor extra begeleiding buiten de les, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een herkansing.

In sommige gevallen kan er behoefte zijn aan intensievere begeleiding. Anneke Verweijen geeft personal coaching voor mensen die begeleid willen worden om hun eigen weg, hun eigen antwoord te vinden op persoonlijke vragen. Deze begeleiding staat los van de opleiding.
Personal coaching is ook mogelijk voor mensen van buiten de opleiding. Een afspraak maken kan via het secretariaat (secretariaat@yoga-saswitha.nl) of direct met Anneke.

Toelating yogadocentenopleiding
In de yogatraditie van India kan in principe iedereen met een oprechte motivatie yoga beoefenen, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau. Als erkende yogaopleiding is de Saswitha Opleiding echter gebonden aan de toelatingseisen van de Vereniging Yogadocenten Nederland en de Europese Yoga Unie. Deze zijn: minimumleeftijd van 23 jaar of een HAVO- (of vergelijkbaar) diploma en minimaal 2 jaar hatha-yogabeoefening.

Heb je belangstelling voor de yogadocentenopleiding, meld je dan aan voor een oriëntatiegesprek met een van de docenten van de opleiding. Bij dit gesprek hoort ook een bewegingstest. Deze bestaat uit enkele yogahoudingen waardoor we een indruk krijgen van je bewegings­mogelijkheden, met name van de wervelkolom.

Instromen
Wil je instromen in onze opleiding nadat je ergens anders een (gedeeltelijke) yogaopleiding hebt gevolgd, vraag dan een gesprek aan met Anneke Verweijen of Diana Plenckers (directie). Samen met jou kijken we naar wat je al hebt gedaan en maken we een plan hoe je het beste je yogaopleiding kunt voortzetten of voltooien.

Diploma
Je ontvangt een certificaat voor elk onderdeel (studiejaar, module) waarvoor je de benodigde toetsen of examens met een voldoende resultaat hebt afgesloten. Na het afronden van het Basisjaar krijg je een overgangsbewijs.

Het diploma voor de vierjarige opleiding ontvang je wanneer je de complete 500 uur opleiding hebt afgerond. Diploma’s en certificaten worden uitgereikt bij de jaarafsluiting aan het eind van het seizoen.

Het diploma van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte voldoet aan de eisen van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en de Europese Yoga Unie (European Union of Yoga, EUY). Het diploma geeft recht op het lidmaatschap van de VYN.

Yogadocent zijn
Na afronding van de opleiding ben je gediplomeerd Saswitha Yogadocent en ben je in staat om zelfstandig zowel algemene als gespecialiseerde yogalessen te geven. Veel yogadocenten beginnen een eigen yogapraktijk, andere gaan werken als freelancer, bijvoorbeeld bij bedrijven, scholen of zorginstellingen. Voor wie in het zakelijke aspect van het yogadocent zijn begeleid wil worden is er de driedaagse workshop Yoga en ondernemerschap. Deze geeft je inzicht in jouw yoga-ondernemerschap en ondersteunt je in hoe je hieraan concreet handvatten geeft.

Saswitha Yoga Docentenbank
Met het diploma van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte mag je het logo ‘gediplomeerd Saswitha Yogadocent’ gebruiken in je eigen publicaties en in reclame-uitingen. Je kunt je kosteloos inschrijven in onze digitale docentenbank www.saswithayogadocent.nl waardoor je gemakkelijk vindbaar bent voor instellingen of personen die een Saswitha Yogadocent zoeken.

Wanneer je je eerste praktijktoets (P1) hebt afgerond kun je je al laten vermelden als docent-in-opleiding.

Erkend yogadocent worden
Het diploma van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN), lid van de Europese Yoga Unie. Met het diploma kun je volwaardig lid worden van de VYN.
De volledige opleiding tot yogadocent is 4 jaar (500 contacturen) en bestaat uit de basisopleiding (200 uur), verdieping (100 uur) en specialisatie (200 uur), waarvoor je verschillende keuzemogelijkheden hebt. Je stelt je eigen studieprogramma samen en je bepaalt je eigen studietempo. Als je dat wil, kun je dus ook langer dan vier jaar over de opleiding doen. Elk onderdeel dat je met een examen afrondt, telt mee voor je diploma.

Workshops en bijscholingen
Voor iedereen die zich wil verdiepen in yoga en eens kennis wil maken met de Saswitha Opleiding bieden we jaarlijks meerdere workshops aan. Wil je je als yogadocent blijven bijscholen en laten inspireren dan hebben we daarvoor diverse mogelijkheden, ook als je ergens anders je yogaopleiding hebt gevolgd.

Andere activiteiten
Er worden op de Saswitha Opleiding regelmatig extra activiteiten georganiseerd (lezingen, studiereizen naar India, kunstexposities, boekpresentaties, voorstellingen Indiase dans of muziek). De verbinding van yoga met kunst en wetenschap komt hierin tot uiting.

Cursussen/modules
Hier vind je een overzicht van al onze cursussen/modules

Toegankelijk voor iedereen 
De cursussen Ayurvedische beginselen, Ayurvedische massage, Yoga en wijsbegeerte zijn toegankelijk voor iedereen, ook als je niet de yogaopleiding volgt. Voor de cursussen Adem en ademtherapie, Adem en prānāyāma, Anatomie en yoga, Yoga en meditatie, Yoga voor ouderen gelden enkele voorwaarden voor aanmelding.

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.