Opleiding

Een yogaopleiding doe je voor jezelf

Yoga
Yoga is een persoonlijke weg naar bewustwording. Een oude en beproefde methodiek die haar oorsprong vindt in India, waarbij je leert je aandacht naar binnen te keren om bewust in contact te komen met je lichaam, je emoties en je geest. Bij de Saswitha Opleiding vormt de klassieke yogatraditie de basis, waarbij het contact met de westerse cultuur en het westers denken altijd behouden blijft.

De opleiding
De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte is de grootste en oudste erkende yogaopleiding van Nederland. Je krijgt les van senior docenten met jarenlange leservaring. Niet alleen leer je de āsana’s in theorie en praktijk, maar ook alles over adem, prānāyāma, ontspanning, meditatie, ayurveda, anatomie, mantra’s, yantra’s, chakra’s, filosofie en de achtergronden van yoga. Je kunt je bij ons ook specialiseren in zwangerschapsyoga, kinderyoga en chakrapsychologie. Je wordt opgeleid om op verantwoorde wijze yogales te kunnen geven aan algemene groepen of aan groepen die specifieke aandacht nodig hebben. Maar je kunt de opleiding ook volgen als je niet van plan bent yogales te gaan geven. Puur voor je eigen verdieping.

Je eigen programma samenstellen
De 300 uur basisopleiding en 200 uur verdieping en specialisatie vormen tezamen de complete vierjarige opleiding tot yogadocent van 500 contacturen en voldoet daarmee aan de opleidingseisen van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN).

De 300 uur basisopleiding beslaat drie studiejaren: het Basisjaar (voorheen eerste basisjaar), het studiejaar Didactische vorming (voorheen tweede basisjaar) en het studiejaar Chakravidya (chakrafilosofie, voorheen derde basisjaar). Met ingang van dit seizoen is het mogelijk om het tweede en derde jaar in omgekeerde volgorde te doen. Je doet dan Chakravidya als tweede jaar en Didactische vorming als derde jaar. Elk studiejaar wordt met een examen afgesloten. In het tweede of derde jaar doe je ook je eerste praktijktoets Lesgeven (P1).

De 200 uur verdieping en specialisatie worden gevormd door één specialisatiejaar (keuze uit drie) en drie modules (keuze uit acht). Samen: 185 uur. De module Anatomie en yoga is verplicht voor het diploma van de vierjarige opleiding, daarnaast kies je er dus nog twee. Elk onderdeel rond je af met een examen. Daarnaast doe je je tweede praktijktoets (P2, Lesgeven met specialisatie) en je scriptie (samen 15 uur).

Een specialisatiejaar doe je na de basisopleiding, modules kun je naast studiejaren volgen. Je kunt er ook extra studietijd voor reserveren. Je volledige opleiding duurt dan uiteraard langer dan vier jaar.

In plaats van een specialisatiejaar kun je ook kiezen voor twee extra modules waarmee je je opleiding afrondt. Het is ook mogelijk om een tweede specialisatiejaar te kiezen in plaats van twee modules. Het totaal aantal contacturen van modules/specialisatiejaren dient 185 te zijn. Samen met examens, P2, scriptiebegeleiding wordt het totaal aantal contacturen 200.

Contacturen per onderdeel:

Basisopleiding (300 uur)
– Basisjaar (100)
– Didactische vorming met P1 (100)
– Chakravidya (100)

Verdieping en specialisatie (200 uur)
– 3 modules (3 x 37)*
– 1 specialisatie (74)
– examens, P2, scriptiebegeleiding (15)

*Ben je vóór september 2018 met de opleiding gestart, dan waren bij aanvang van je studie in totaal vier modules (met minder contacturen) verplicht (incl. Anatomie en yoga). Inmiddels is het aantal contacturen van bijna alle modules uitgebreid. Seizoen 2019/2020 is het mogelijk om af te studeren met vier modules oude stijl of met drie modules nieuwe stijl (incl. de verplichte module Anatomie en yoga) en de driejarige basisopleiding en een specialisatiejaar.

Cursussen/modules
Hier vind je een overzicht van al onze cursussen/modules

Erkend yogadocent worden
Het diploma van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN), lid van de Europese Yoga Unie.

Workshops en bijscholingen
Voor iedereen die zich wil verdiepen in yoga en eens kennis wil maken met de Saswitha Opleiding bieden we jaarlijks meerdere workshops aan. Wil je je als yogadocent blijven bijscholen en laten inspireren dan hebben we daarvoor diverse mogelijkheden, ook als je ergens anders je yogaopleiding hebt gevolgd.

Andere activiteiten
Jaarlijks maken we een Saswitha Yogareis door India. Het thema van de reis in oktober 2019 is ‘Ganges, goden en godinnen’, een reis door Noord-India langs de beroemdste pelgrimsplaatsen aan de Ganges. Deze reizen organiseren wij jaarlijks speciaal voor (oud-) studenten van de Saswitha Opleiding in samenwerking met Labrys reizen (ANVR/SGR).
Verder zijn er regelmatig extra activiteiten op de opleiding, zoals een kunstexpositie, boekpresentatie of een voorstelling Indiase muziek of dans.

Zelf oefenen
Het zelf oefenen is een wezenlijk element van je opleiding tot yogadocent. Je doet thuis de āsana’s, adem- en ontspanningsoefeningen die in de les zijn behandeld. Je maakt je de oefeningen eigen en ontwikkelt inzicht in je eigen lichaam en bewustzijn. Je wordt begeleid in het ontwikkelen van een eigen oefendiscipline die past bij jouw mogelijkheden.
We raden je aan om naast de opleiding ook yogales te (blijven) volgen in je eigen regio. Saswitha Yogadocenten kun je vinden op www.saswithayogadocent.nl.

Studiebelasting
Na elke les oefen je thuis de behandelde āsana’s en bestudeer je de lesstof, je eigen aantekeningen, het begeleidend lesmateriaal en overige literatuur. De studiebelasting is niet exact in uren uit te drukken, ook omdat het zelf oefenen op den duur deel van je dagelijks leven wordt en je die niet meer als studiebelasting ervaart. De volgende getallen zijn daarom slechts een globale richtlijn:

–   studiejaar: ca. 10 uur per week
–   modules: ca. 5 uur per week

Examens en toetsen
In de laatste periode van elk studiejaar krijg je een schriftelijke toets mee naar huis die je enkele weken later inlevert. De vragen zijn zo gesteld dat je niet alleen laat zien dat je de lesstof kan reproduceren, maar ook hoe je bepaalde begrippen zelf hebt geïnterpreteerd of ervaren. Naar aanleiding van deze toets heb je een individueel gesprek met een van de docenten van het betreffende studiejaar.

In het studiejaar Didactische vorming (tweede of derde jaar) en in het specialisatiejaar (vierde jaar) wordt het yogales geven getoetst. Met de eerste praktijktoets (P1) laat je zien de basis van het lesgeven aan een algemene groep te beheersen. Met het praktijkexamen in het specialisatiejaar (P2) toon je dat je ook yogales op basis van je gekozen specialisatie kan geven.

Modules worden afgerond met een schriftelijke toets, een praktijkexamen of een combinatie van beide (zie per cursus). Voor elk afgerond onderdeel ontvang je een certificaat.

Eindscriptie en scriptiebegeleiding
Met je scriptie rond je de volledige vierjarige opleiding af. Je kunt kiezen voor een onderzoeksscriptie of voor een āsana-scriptie. Aan het begin van elk seizoen is er een introductie met algemene uitleg voor alle scriptieschrijvers. Vervolgens kies je je scriptiebegeleider met wie je gedurende het schrijf­proces meerdere individuele besprekingen hebt. De scriptie moet met een voldoende worden afgerond. Aantal contacturen: 7-10

Persoonlijke begeleiding
In de lessen is er altijd ruimte voor inbreng en vragen van studenten. Dit kan gaan over de lesstof, maar ook bijvoorbeeld over wat je tegenkomt in het oefenen. Of over hoe je yoga en de yogafilosofie verbindt met je dagelijks leven. Vaak komt naar aanleiding van een persoonlijke vraag een thema aan bod dat ook bij anderen leeft.

Tenminste eenmaal per studiejaar of per cursus heb je een persoonlijk gesprek met je docent naar aanleiding van je schriftelijke toets. Door de persoonlijke ontwikkeling die je gedurende de opleiding doormaakt, ontstaat een dieper inzicht in je eigen denken en handelen, maar soms kom je ook hindernissen tegen. In het gesprek kunnen we ingaan op het doorzien van deze patronen en hoe je hiermee om kunt gaan, met yoga of op een andere manier. Er ontstaat hierdoor vaak een andere visie op een probleem. Mocht er eerder een aanleiding zijn waardoor je met de docent wil spreken dan is daar ook gelegenheid toe. Neem hiervoor zelf het initiatief.

In het studiejaar Didactische vorming word je gecoacht in het yogales geven. Mocht het nodig zijn, is er gelegenheid voor extra begeleiding buiten de lestijd, bijvoorbeeld als voorbereiding voor een herkansing.

Personal coaching
In sommige gevallen kan er behoefte zijn aan meer intensieve begeleiding. Anneke Verweijen geeft personal coaching voor mensen die begeleid willen worden om hun eigen weg, hun eigen antwoord te vinden op persoonlijke vragen. Deze begeleiding staat los van de opleiding. Afhankelijk van je vraag wordt hierbij gebruik gemaakt van yoga, ademtherapie, chakrapsychologie en verschillende gesprekstechnieken.
Personal coaching is ook mogelijk voor mensen van buiten de opleiding. Een afspraak maken kan via het secretariaat (secretariaat@yoga-saswitha.nl) of direct met Anneke.

Toelating
In de yogatraditie van India kan in principe iedereen met een oprechte motivatie yoga beoefenen, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau. Als erkende yogaopleiding is de Saswitha Opleiding echter gebonden aan de toelatingseisen zoals die zijn geformuleerd door de Vereniging Yogadocenten Nederland en de Europese Yoga Unie. Deze zijn: minimumleeftijd van 23 jaar of een HAVO- (of vergelijkbaar) diploma en minimaal 2 jaar hatha-yogabeoefening.

Heb je belangstelling voor de opleiding tot yogadocent, meld je dan aan voor een oriëntatiegesprek met een van de docenten van de opleiding. Bij dit gesprek hoort ook een bewegingstest. Deze bestaat uit enkele yogahoudingen waardoor we een indruk krijgen van je bewegingsmogelijkheden, met name van de wervelkolom.

Toegankelijk voor iedereen 
De cursussen Ayurvedische beginselen, Ayurvedische massage, Yoga en wijsbegeerte zijn toegankelijk voor iedereen, ook als je niet de yogaopleiding volgt. Voor de cursussen Adem en ademtherapie, Adem en prānāyāma, Anatomie en yoga, Yoga en meditatie, Yoga voor ouderen gelden enkele voorwaarden voor aanmelding.

Instromen
Wil je instromen in onze opleiding nadat je ergens anders een (gedeeltelijke) yogaopleiding hebt gevolgd, vraag dan een gesprek aan met Anneke Verweijen of Diana Plenckers (directie). Samen met jou kijken we naar wat je al hebt gedaan en maken we een plan hoe je het beste je yogaopleiding kunt voortzetten of voltooien.

Diploma
Je ontvangt een certificaat voor elk studiejaar en elke module waarvoor je de benodigde toetsen of examens met een voldoende resultaat hebt afgesloten. Na het afronden van het Basisjaar krijg je een overgangsbewijs.

Het diploma voor de vierjarige opleiding ontvang je wanneer je de 300 uur basisopleiding en de 200 uur verdieping en specialisatie hebt afgerond. Diploma’s en certificaten worden uitgereikt bij de jaarafsluiting aan het eind van het seizoen.

Het diploma van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte voldoet aan de eisen van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en de Europese Yoga Unie (European Union of Yoga, EUY). Het diploma geeft recht op het lidmaatschap van de VYN.

Yogadocent zijn
Na afronding van de opleiding ben je gediplomeerd Saswitha Yogadocent en ben je in staat om zelfstandig les te geven aan algemene groepen, aan specifieke doelgroepen en over specifieke onderwerpen. Veel yogadocenten beginnen een eigen yogapraktijk, andere gaan werken als freelancer, bijvoorbeeld bij bedrijven, scholen of zorginstellingen.

Voor wie hierin begeleid wil worden is er de driedaagse workshop Yoga en ondernemerschap die je inzicht en ondersteuning biedt in jouw yoga-ondernemerschap en je leert hoe je hier concreet handvatten aan geeft.

Saswitha Yoga Docentenbank
Met het diploma van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte mag je het logo ‘gediplomeerd Saswitha Yogadocent’ gebruiken in je eigen publicaties en in reclame-uitingen. Je kunt je kosteloos inschrijven in onze digitale docentenbank www.saswithayogadocent.nl waardoor je gemakkelijk vindbaar bent voor instellingen of personen die een Saswitha Yogadocent zoeken.

Wanneer je je eerste praktijktoets (P1) hebt afgerond kun je je al laten vermelden als docent-in-opleiding.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.