Basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit 2 studiejaren van elk 17 lesdagen, verdeeld over het seizoen (september-juni), plus een themaweekend per studiejaar. Totaal: 200 contacturen.

Met het Basisjaar leg je het fundament voor je gehele verdere opleiding. Je verdiept je ervaring in āsana’s, adem- en ontspanningsoefeningen. Je ontwikkelt kennis en inzicht in de werking van de oefeningen, zowel op het lichaam als op het bewustzijn. Je leert de achtergronden van yoga kennen en belangrijke basisbegrippen uit de yogafilosofie.

In het studiejaar Didactische vorming ga je je kennis en ervaring omzetten in het lesgeven. Daarmee verdiep je je eigen yogabeoefening nog verder. In dit studiejaar doe je je eerste praktijkexamen (P1) waarmee je laat zien het lesgeven aan algemene groepen te beheersen.

Hoe een lesdag er uitziet
Een lesdag begint met een inleiding op het onderwerp van de dag, direct gevolgd door een intensieve yogales met veel aandacht voor de uitvoering en de beleving van de āsana’s, de adem en de ontspanning. Na de pauze volgt de theorieles. Daarin behandelen we enkele āsana’s uitgebreider, zodat je deze thuis zelf kunt gaan oefenen. De yogafilosofie wordt gaandeweg inzichtelijk en toepasbaar gemaakt. Steeds leggen we de relatie met je persoonlijke ervaring. Op deze manier leer je begrijpen wat de werking is van de āsana’s en de ontspanning en wat de betekenis is van de adem als verbinding tussen lichaam en bewustzijn. De lessen worden ondersteund met een uitgebreid lesboek. Daarnaast adviseren we tijdens de les regelmatig andere literatuur ter verdieping van een specifiek onderwerp. Vakdocenten uit andere disciplines (fysiotherapie, orthomanueel therapie, ayurveda, filosofie) geven gastlessen over onderwerpen vanuit hun eigen vakgebied.

Themaweekenden
Themaweekenden zijn een onderdeel van de basisopleiding. In het Basisjaar is het thema de Zonnegroet (Sūryanamaskāra), in het studiejaar Didactische vorming de Rāmāyana, één van de beroemdste verhalen uit de Indiase mythologie en een belangrijke bron voor de yogafilosofie. Met alle studenten van het studiejaar dompelen we ons een heel weekend onder in yoga, afgestemd op het thema, in de achtergronden van het onderwerp en in de yogafilosofie. De stiltemeditatie en de yogales in de vroege ochtend op zondag zijn een vast onderdeel van het programma. Er zijn ook themaweekenden in het verdiepingsjaar Chakravidya (onderwerp: Mahābhārata), in het specialisatiejaar Chakrapsychologie (Gāyatrī) en als onderdeel van het specialisatiejaar Yoga en Ayurveda.

Toetsen
Beide studiejaren van de Basisopleiding worden afgesloten met een schriftelijke toets. Deze neem je mee naar huis en lever je enkele weken later in. In je beantwoording laat je zien hoe je de lesstof hebt begrepen en ervaren. Naar aanleiding van de toets heb je een individueel eindgesprek met een van de docenten van het betreffende studiejaar. Bij het studiejaar Didactische vorming hoort ook een praktijkexamen (P1) waarin je laat zien dat je de basis van het lesgeven aan algemene groepen beheerst.