Basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 17 of 18 lesdagen, verdeeld over het seizoen (september-juni):

Totaal aantal contacturen basisopleiding: 300

Elk studiejaar heeft gemiddeld 1 lesdag per 2 weken en 1 themaweekend per jaar.


Het Basisjaar is letterlijk de basis waarmee je het fundament legt voor je gehele verdere opleiding. Het is een intensieve kennismaking met āsana’s, adem- en ontspanningsoefeningen en met de achtergronden van yoga, inzicht in de werking van de oefeningen, basisbegrippen uit de yogafilosofie en meer.

In het studiejaar Didactische vorming verdiept zich je yogabeoefening en ga je je kennis en ervaring omzetten in het lesgeven. Aan het eind van dit studiejaar doe je je eerste praktijktoets (P1) waarmee het lesgeven aan algemene groepen wordt getoetst.

Chakravidya is een intensief studiejaar waarin de chakrafilosofie centraal staat. Je ontwikkelt kennis en inzicht in de chakra’s waardoor je de interactie tussen lichaam en geest op een dieper niveau leert begrijpen.

Aan het eind van het Basisjaar kies je of je eerst het studiejaar Didactische vorming of het studiejaar Chakravidya wil volgen.

Hoe een lesdag er uitziet
Een lesdag begint met een inleiding op het onderwerp van de dag, direct gevolgd door een intensieve yogales met veel aandacht voor de uitvoering en de beleving van de āsana’s, de adem en de ontspanning. Na de pauze volgt de theorieles. Daarin worden enkele āsana’s uitgebreider behandeld zodat je deze de komende tijd zelf kan gaan oefenen. De yogafilosofie wordt gaandeweg inzichtelijk en toepasbaar gemaakt. Telkens leggen we de relatie met je persoonlijke ervaring. Op deze manier leer je begrijpen wat de werking en de betekenis is van āsana’s, van de ontspanning en van de adem als verbinding tussen lichaam en bewustzijn. De lessen worden ondersteund met een uitgebreid lesboek. Daarnaast wordt tijdens de les regelmatig andere literatuur geadviseerd ter verdieping van een specifiek onderwerp. Vakdocenten uit andere disciplines (fysiotherapie, orthomanueel therapie, ayurveda, filosofie) geven enkele gastlessen over onderwerpen vanuit hun eigen vakgebied.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.