Scriptie schrijven

Met je scriptie rond je de vierjarige Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte af. Je laat zien wat je de afgelopen jaren hebt geleerd, hoe jij je de kennis van de opleiding eigen hebt gemaakt en bovendien dat je in staat bent je kennis en ervaring objectief te beschouwen. Je kiest een onderwerp, uiteraard in relatie tot yoga, en gaat dat onderzoeken. Je gaat daarvoor allereerst opnieuw het lesmateriaal van de opleiding en je eigen aantekeningen van de lessen bestuderen. Je bestudeert ook andere literatuur over je onderwerp en beschouwt dit met dezelfde objectieve en kritische blik. Je eigen beoefening, zelfonderzoek en je eigen observaties maken tevens deel uit van je onderzoek. Over het geheel schrijf je een verslag waarin je je bevindingen formuleert.

Het schrijven van de scriptie is een gelegenheid om je opnieuw te verdiepen in yoga en in de yogafilosofie. Niet zozeer voor je persoonlijke beleving of voor het lesgeven, maar om te leren yoga op een objectieve manier te beschouwen. Het is een proces van zelf onderzoeken, kritisch denken en helder formuleren. Je scriptie is met recht de kroon op het werk, de grande finale van je opleiding.

Ben je student van de opleiding dan kan je kiezen uit twee type scripties: de onderzoeksscriptie (scriptie-oude-stijl) of de āsana-scriptie (scriptie-nieuwe-stijl). Oud-studenten (die langer dan jaar geen cursus of opleidingsjaar hebben gevolgd) kunnen alleen de āsana-scriptie doen. Ben je al vóór dit seizoen met je onderzoeksscriptie begonnen dan mag je die uiteraard dit seizoen nog afmaken.

Neem contact op met het secretariaat als je wil starten met het schrijven van je scriptie. Natasja stuurt je dan de uitgebreide informatie op.

Aan het begin van elk seizoen is er de bijeenkomst Scriptiebegeleiding met Anneke Verweijen waarin algemene informatie wordt gegeven over het schrijven van je scriptie. Behandeld wordt: de eisen waaraan de scriptie moet voldoen; hoe je onderwerp te kiezen, te onderzoeken en uit te werken; de tijdsplanning voor het inleveren van je opzet, voorlopige en definitieve versie. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.