Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte van u verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we uw gegevens beschermen.

Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte

De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte B.V. (verder: de Saswitha Opleiding) biedt de volgende diensten aan:

 • vierjarige opleiding tot yogadocent
 • workshops, cursussen, bijscholingen, specialisaties
 • Indiareizen
 • individuele begeleiding op locatie of per telefoon/Skype
 • online verkoop van producten, voornamelijk audio opnames

De Saswitha Opleiding beheert de volgende websites:

Contactgegevens:
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte
Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 54
3723 MB Bilthoven
Telefoon: 030-22 92 744 (ma, di en vr 9.00 – 17.00 uur)
E-mail: secretariaat@yoga-saswitha.nl
KvK-nummer: 30222141

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • geanonimiseerde IP-adressen (de laatste drie cijfers zijn verwijderd)
 • locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat u onze site benadert

Uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van de nieuwsbrieven. Uw IP-adres en je locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar onze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden.

Wanneer u een studiegids of brochure aanvraagt:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • postcode
 • plaats

Deze persoonsgegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie toe te sturen of om contact met u op te nemen wanneer u vragen heeft over onze producten of dienstverlening. We zullen u niet automatisch toevoegen aan onze nieuwsbriefabonnees; daarvoor moet u zich zelf inschrijven.

Wanneer u online een audio-opname bestelt:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres

Wanneer u een boek of dvd bestelt:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling af te wikkelen en een factuur te genereren. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij een betaling in de webshop wordt u voor de transactie verwezen naar de website van IDEAL door middel van een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens (IDEAL of Bancontact-gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en ze worden ook niet opgeslagen.

Alle gegevens worden twee maanden na dato verwijderd van onze server.

Wanneer u zich inschrijft voor een opleiding, cursus, workshop, bijscholing of specialisatie:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum –en plaats
 • betaalgegevens (alleen bij automatische incasso)
 • overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld tijdens het persoonlijke intakegesprek, door een inschrijfformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving te verwerken, een factuur te genereren, u een inschrijfformulier toe te sturen en u informatie over de opleiding te verstrekken.

Wanneer u zich opgeeft voor individuele coaching:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij het persoonlijk gesprek, in correspondentie of telefonisch.

Wij verzamelen deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek, en niet via een formulier op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Saswitha Opleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@yoga-saswitha.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De sites van Saswitha Opleiding gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Uw IP-adres wordt eenmalig geregistreerd bij uw aanmelding voor een nieuwsbrief. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Saswitha Opleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Saswitha Opleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • Coachview
 • De Websitewinkel
 • Boekhoudpakket Exact (online)
 • Boonzaaijer & Merkus Accountants
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saswitha Opleiding. Tot slot heeft u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al uw gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een door u aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@yoga-saswitha.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken (behoudens vakantiesluiting), op uw verzoek.

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

(wijzigingen voorbehouden)
d.d. 25 mei 2018

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.