VERDIEPING: Chakravidya

In het verdiepingsjaar Chakravidya (100 uur) wordt yoga verbonden met de chakrafilosofie. Chakra’s zijn bewustzijnsniveaus die je lichamelijk kunt ervaren maar die je ook kunt herkennen in je handelingen, je gedachten en je emoties. In dit intensieve studiejaar leer je de interactie tussen lichaam en geest op een dieper niveau verstaan.
Aangeraden wordt om Chakravidya na de basisopleiding (Basisjaar en Didactische vorming) te volgen, maar het is ook mogelijk om dit studiejaar direct na het Basisjaar te kiezen.

Yoga, prānāyāma, meditatie

 • intensieve āsana’s in relatie tot de chakra’s
 • bandha’s, prānāyāma’s en de juiste voorbereidingen om deze te doen
 • meditatie- en concentratieoefeningen
 • tratak-meditatie
 • mantra’s en yantra’s voor de chakra’s
 • karma yoga, bhakti yoga, jñāna yoga en raja yoga

Chakrafilosofie

 • de verbinding van de chakra’s met de vijf elementen, werk- en gevoelsorganen
 • geestelijke en lichamelijke aspecten van de chakra’s
 • inzicht in de psychosomatiek, beschouwd vanuit de kennis van de chakra’s
 • kosha’s en nādī’s
 • openingen en blokkades in het linkerkanaal van de sushumna
 • mogelijkheden om openingen te maken met yogaoefeningen en op andere manieren
 • anatomie en fysiologie bezien vanuit de chakra’s

Themaweekend Mahābhārata
Dit themaweekend is een uitgebreide kennismaking met het beroemde Indiase epos de Mahābhārata, waarvan het wijsgerige leerdicht de Bhagavad Gītā een onderdeel is.

Het verhaal gaat over de strijd tussen twee groepen familieleden om hun koninkrijk. Op filosofisch niveau gaat het verhaal over de betekenis van karma en dharma, belangrijke begrippen die we ook kennen in de yogafilosofie.

Van oudsher is de Mahābhārata zeer belangrijk in de Indiase cultuur, maar het epos geeft ook meer inzicht in de filosofische achtergronden van yoga. Op persoonlijk niveau kun je in het verhaal de relatie zien met je eigen bewustwordingsproces en de strijd die je als mens hierin hebt te voeren.

Het programma bevat intensieve yogalessen met prānāyāma, mantra en meditatie. Paul van der Velde (hoogleraar Aziatische religies, Radboud Universiteit Nijmegen) geeft meerdere lezingen over het verhaal, de historische, culturele en maatschappelijke context en over de betekenis van karma en dharma.

Chakravidya wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

 

Wat studenten zeggen

“Mooi hoe Diana de stof overbrengt, helder maar met ruimte om zelf te interpreteren. Yvon is nuchter en daardoor maakt ze (ook met humor) de stof erg toegankelijk.” – Lucia

“Ik ben dit jaar gaan lesgeven. Voel me daarbij steeds steviger en ben volop in ontwikkeling!” – Marina