Nieuwe ontwikkelingen: het nieuwe VYN-certificaat

De Vereniging van Yogadocenten Nederland heeft besloten om een 200-uurs certificaat toe te gaan kennen aan studenten van de erkende yoga-opleidingen die bepaalde onderdelen van de opleiding met goed gevolg hebben afgerond. De behoefte aan een dergelijk certificaat neemt toe naarmate er steeds meer korte yogaopleidingen ontstaan die 200-uurs certificaten uitreiken. Wij als Saswitha Opleiding zijn bezig de accreditatie voor te bereiden en krijgen binnenkort de beoordeling van ons plan en een visitatie door de VYN. Mogelijk kunnen al eind van dit seizoen de nieuwe certificaten worden uitgereikt. De eis van de VYN behelst onder meer dat het P1 (praktijkexamen lesgeven aan het eind van het studiejaar Didactische vorming) en module Anatomie en yoga (ook met een examen) afgerond moeten zijn. Het derde jaar (Chakravidya) en het vierde jaar blijven gericht op verdieping en specialisatie, daarmee rond je de volledige vierjarige 500-uur docentenopleiding af met een diploma. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn blij om samen met de beroepsvereniging mee te kunnen werken aan de veranderende eisen van deze tijd.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.