Saswitha Yoga

Saswitha Yoga is een vorm van hatha yoga die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adem de verbinding vormt. Kenmerkend voor Saswitha Yoga is de manier waarop je de adem gebruikt als middel om in jezelf die verbinding te ervaren.

Een les Saswitha Yoga bevat een evenwichtige verdeling tussen staande, zittende en liggende houdingen. De klassieke hatha-yoga-āsana’s voer je eerst dynamisch uit, als voorbereiding tot de statische houding. De adem is de dragende kracht van elke beweging. Door concentratie op de adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot verstilling.

Alle bewegingsmogelijkheden van wervelkolom en gewrichten komen aan bod. In elke oefening zoek je naar het juiste evenwicht tussen ontspanning en kracht. De oefeningen variëren van subtiel tot uitdagend en kunnen aangepast worden aan ieders mogelijkheden.

Daarnaast in elke les ontspanningsoefeningen, concentratie en meditatie, waardoor een complete ervaring ontstaat. De aandacht gaat naar binnen, naar jezelf. Je wordt je bewust van wie je werkelijk bent.

Wijsbegeerte

Wijsbegeerte vormt de basis van de gehele opleiding. Daarbij ligt het accent niet zozeer op het aanleren van nieuwe ideeën en waarheden, maar juist op het ontdekken en kritisch overzien van je eigen denken: wat is waar voor mij, los van conventies, aangeleerde overtuigingen, culturele patronen, enz.

Centraal staat de vraag: wie ben ik ten diepste? Yoga is een methodiek waarmee je het proces van zelfontdekking kan aanzetten en stimuleren.

In India, de bakermat van de yogatraditie, bestaat een eeuwenlange ervaring met technieken om het denken te leren beheersen. De oude yogi’s wisten al hoe de mens de neiging heeft de eigen bewustwording te blokkeren en hoe we deze blokkades kunnen leren doorgronden.

Yoga is een spirituele weg, die je de ruimte geeft om je eigen mogelijkheden te ontdekken op een bij jezelf passende wijze. Door oefening en bewustwording kan het persoonlijk inzicht groeien.

In de opleiding blijft, naast de ruime aandacht die wordt besteed aan de oosterse filosofie, het contact met het westers denken en de westerse spiritualiteit behouden. Zo ontmoeten Oost en West elkaar in het eigen bewustzijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.