Erotiek en Spiritualiteit

Lezing drs. Theo van Leeuwen | 05-10-2014

“Erotiek en seksualiteit: geen gemakkelijk onderwerp om in verband te brengen met spiritualiteit en met de weg naar bevrijding. Dat seksualiteit niet slechts een zuiver lichamelijke zaak is maar bovendien een sterk spiritueel aspect heeft wordt niet altijd beseft. Daar is ook weinig ruimte voor in de westerse traditie van schuldgevoelens, schaamte, erfzonde en materialisme.

Toch is juist dat spirituele aspect van de seksuele liefde van grote waarde, niet alleen voor een vollediger beleving van de seksualiteit, maar ook voor een grotere openheid en liefde voor de volheid van het leven en voor de ontwikkeling van een meer spirituele houding ten aanzien van het leven in het algemeen.

De Indiase (yoga)traditie heeft erotiek altijd heel serieus genomen, in zinnelijke vorm (kāma) en in gesublimeerde vorm (bhakti). Innerlijke bevrijding zal nooit de vrucht van seksuele frustratie zijn. Die frustratie en het falen van veel relaties komt voort uit een gebrek aan zelfinzicht. De erotiek verdient het om in het licht van de traditionele Indiase wijsheid gezien te worden.”

** Drs. Theo van Leeuwen is Sanskritist en filosoof. Sinds 1985 heeft hij een filosofische en dieptepsychologische praktijk. Tevens is hij als docent filosofie, ethiek en transpersoonlijke psychologie verbonden aan de Haagse Hogeschool, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Stichting Filosofie Oost-West en de Yoga Academie Nederland te Amsterdam.