Hoe bomen mensen met de hemel verbinden

Lezing Maja Kooistra, Hoe bomen mensen met de hemel verbinden, 20 jan 2019.

Mensen leefden eertijds in de natuur tussen bomen. Zij kenden symbolische betekenissen toe aan eigenschappen van boomsoorten. Deze ondersteunden hun zingeving aan het leven. Door hun verticale groeiwijze en grootte volgen bomen de ritmes van zon, maan en sterren het duidelijkst en mensen onderscheidden daarin Kosmische bomen, Levensbomen en bomen die als Axis Mundi fungeerden in hun samenlevingen en religieuze leven. Deze functies worden geïllustreerd met voorbeelden van heilige bomen en krachtplekken bij kloosters en tempels in de Himalaya’s.

Thema seizoen 2018/2019: Mens, natuur en kosmos
De bewuste mens ervaart zichzelf als deel van een groter geheel. Niet alleen als deel van de natuur, de aarde en alles wat daarop leeft en groeit, maar ook verbonden met datgene wat onze fysieke waarneming overstijgt. Op tal van filosofische, spirituele en vooral op de meest persoonlijke vragen over het leven kunnen we vanuit ons materiële bewustzijn vaak geen antwoord vinden. Zowel in het Oosten als in het Westen hebben sinds mensenheugenis gewone mensen en grote denkers proberen te begrijpen hoe de mens verbonden is met de natuur en met de kosmos. Of gedacht dat de mens misschien zelf wel die verbinding is!

Bijzondere gastdocenten geven dit seizoen een lezing vanuit hun eigen interesse en (wetenschappelijke) achtergrond, waarbij oosterse en westerse visies aan bod komen.

Is er een kosmische bedoeling aan het aardse bestaan van de mens? Heeft de oosterse mens een andere relatie tot hemel en aarde dan de westerse? Wat heeft dat voor gevolgen voor hoe hij in het leven staat? Kunnen wij als wereldburger in de 21ste eeuw daar iets uit leren voor ons zelf?