Job, een klaaglied

Lezing Godfried Beumers, Job, een klaaglied, 2 dec 2018.

Job, geslaagd in alles wat hij deed, wordt inzet van een weddenschap tussen God en een van diens zoons, de satan. God is overtuigd van Job ’s trouw aan Hem – ook al zou hem alles worden afgenomen!

In Beumers’ eigenzinnige bewerking van dit oudtestamentische boek (première 19 oktober 2018) staat Job alleen rechtstreeks tegenover De Schepper van de kosmos en vraagt Hem: ‘Waarom treft Het Kwaad mij?’

Een diep inzicht in het wezen van de natuur verandert Job’s kijk op het leven voor altijd. Maar zijn daarmee de gevolgen van de weddenschap ongedaan gemaakt?

Godfried Beumers (theatermaker) heeft veel verhalen met grote thema’s op zijn repertoire. Hij bewerkte eerder speciaal voor Saswitha het oud-Indiase epos: Ramayana.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.