Nog lang en gelukkig en daarna

Lezing Godfried Beumers – Nog lang en gelukkig en daarna,  8 okt 2017

Aan de hand van sprookjes en mythen, alsook het gedachtegoed van Gustav Jung en Allan B. Chinen, vertelt Godfried Beumers over de verschillende levensfasen en de daarbij horende ontwikkeling.
Uitgaand van een actieve wil om het leven aan te durven kijken en vervolgens optimaal te leven, wordt duidelijk welke uitdagingen het leven ons te bieden heeft en welke opdrachten er op ons pad liggen te wachten.

Thema 2017/2018: Jong zijn, oud worden – over levensfasen in Oost en West

Waar sta je in je leven? Is het nog lente of verkeer je in de zomer van je bestaan? Is de herfst al ingetreden of is het inmiddels winter? Wanneer ben je jong, wanneer oud en wat betekent dat? Welke verantwoordelijkheid neem je op je en wat laat je los?

De westerse mens wordt in zijn ontwikkeling niet meer, zoals in andere tijden en culturen, gesteund door overgangsrituelen die kindertijd, (jong-)volwassenheid en ouderdom markeren. We hebben ons juist bevrijd van knellende voorschriften hoe we ons moeten gedragen op een bepaalde leeftijd, maar ervaren soms ook de onzekerheid dat we niet goed weten wat er nu van ons verwacht wordt per levensfase.

In deze serie lezingen leren we hoe vanuit de Indiase wijsbegeerte aangekeken wordt tegen de seizoenen van het leven. Ook kijken we naar onze eigen westerse cultuur, naar onze eigen (on)bewuste denkbeelden over jong en oud.

** Godfried Beumers begonnen als poppenspeler, ontwikkelde hij zich tot acteur, maskerspeler, zanger, regisseur en schrijver van theaterstukken, liedteksten en non-fictie. Hij is voor alles een verteller in hart en nieren. Zittend op een stoel, met niet meer dan zijn stem en zijn mimiek, vertelt hij. Beeldend. Taalrijk. Hartstochtelijk.
Godfried vertelt tijdens het themaweekend van de tweedejaars het mythologische epos de Ramayana.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.