Shankara en de Advaita Vedanta

Lezing drs. Theo van Leeuwen | 02-12-2012

“Deze lezing gaat over Shankara als wellicht de grootste exponent van de Hindoeïstische wijsbegeerte. In mijn inleiding zal ik proberen duidelijk te maken wat Shankara bedoelt als hij zegt dat “het individuele zelf niet meer is dan een verschijningsvorm van het hoogste Zelf, zoals de reflectie van de zon in het water” en hoe we hier een niet al te voorbarige en gemakzuchtige conclusie uit moeten trekken door meteen al te stellen dat alles toch maar schijn of illusie is.”

** Drs. Theo van Leeuwen is Sanskritist en filosoof. Sinds 1985 heeft hij een filosofische en dieptepsychologische praktijk. Tevens is hij als docent filosofie, ethiek en transpersoonlijke psychologie verbonden aan de Haagse Hogeschool, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Stichting Filosofie Oost-West en de Yoga Academie Nederland te Amsterdam. Theo is verbonden aan de Saswitha Opleiding als gastdocent tijdens de module Yoga en Wijsbegeerte.