Upanishaden van de Veda’s

Lezing dr. Bruno Nagel | 13-01-2013

“We maken kennis met het begin van de Indiase filosofie zoals dat naar voren komt in de teksten van de Veda (12e-6e eeuw voor Chr.). Het denken ontwikkelt zich hier vanuit een rituele en mythische denktrant naar het radicale meditatieve eenheidsperspectief van de oude Upanishaden. Daar vinden we voor het eerst ook de gedachten over karma en reïncarnatie. Aan de hand van de tekst van het indringende gesprek tussen de wijze Yâjñavalkya en zijn vrouw Maitreyî wordt ingegaan op de eenheid van alles in het Zelf (âtman) en op de ervaringsachtergronden daarvan.”

** Dr. Bruno Nagel studeerde filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen en Indo-Iraanse talen en culturen. Hij was tot 2000 docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op de Indiase wijsgeer Abhinavagupta en schreef artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte. Ook publiceerde hij over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zenboeddhisme. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.