Verhalen van de psyche

Lezing drs. Theo van Leeuwen | 01-11-2015

De Yoga psychologie gaat uit van een laag van het onbewuste waarin universele archetypische verhalen en thema’s hun spel hebben. De Tantristische filosofie en de Jungiaanse psychologie bieden een omvattend model om die archetypische verhalen en thema’s, waar het in ons leven om “draait”, te begrijpen. De chakra’s (lett. “cirkels”) zouden kunnen worden opgevat als een cirkelvormige arena waarin de verhalen van ons mensenleven zich afspelen. Mensen zijn meestal verwikkeld in de drama’s van hun leven, maar door yoga kunnen we ons vermogen tot zelfobservatie ontwikkelen, waardoor we innerlijk vrijer worden en waardoor we steeds meer in staat zijn om een onthechte toeschouwer (sākșin) te zijn van die verhalen.

Thema 2015/2016: Wijsheid in verhalen
Door naar verhalen te luisteren worden zowel de linker- als de rechterhersenhelft geactiveerd. We leren niet alleen feitelijke kennis maar ontwikkelen ook kwaliteiten in onszelf zoals inlevingsvermogen en empathie. Verhalen vertellen maakt van oudsher deel uit van het spirituele onderricht. De leraar kan met een verhaal filosofische concepten overbrengen, de leerling aan het denken zetten, of hem leren wat het juiste gedrag is.
In deze serie lezingen kijken we naar de filosofische verteltraditie van India. Wat leren deze verhalen ons over de cultuur en het gedachtegoed? En wat is de waarde ervan voor de moderne westerse mens?

**Theo van Leeuwen is Sanskritist en filosoof. Sinds 1985 heeft hij een filosofische en dieptepsychologische praktijk. Tevens is hij als docent filosofie, ethiek en transpersoonlijke psychologie verbonden aan de Haagse Hogeschool, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Stichting Filosofie Oost-West en de Yoga Academie Nederland te Amsterdam. Theo is verbonden aan de Saswitha Opleiding als gastdocent tijdens de cursus Yoga en Wijsbegeerte.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.