19 mei 2019: Museumdag Amsterdam

Let op: deze datum is gewijzigd (was oorspronkelijk 12 mei).
Mens, natuur en kosmos – rondleidingen door Nanda Geerling (Van Gogh Museum) en Paul van der Velde (Aziatische afdeling Rijksmuseum)
Yoga/meditatie: Anneke Verweijen (Centrum De Roos)

De museumdag is alleen toegankelijk voor studenten die de gehele cursus Yoga en Wijsbegeerte volgen. Losse inschrijvingen voor deze lesdag zijn niet mogelijk.

Rondleiding Nanda Geerling:
In december 1882 schreef Vincent aan zijn broer Theo: ’’Ik kan soms zoo verlangen naar landschap te maken, net als naar een verre wandeling om eens op te frisschen en ik zie in de heele natuur, bijvoorbeeld in boomen, expressie en als het ware een ziel.”
Natuur en kunst waren voor Van Gogh onlosmakelijk met elkaar verbonden. De natuur bood hem rust, troost en bezieling en inspireerde hem tot zijn mooiste werken.
In de wisseling van de seizoenen, in de cyclus van zaaien en oogsten zag hij een overeenkomst met de levensloop van de mens. De natuur maakte hem bewust deel uit te maken van een groter geheel en een schakel te zijn in het universum.
Zijn carrière bracht hem van Brabant naar Antwerpen, Parijs, Arles, Saint-Remy en Auvers-sur-Oise waar hij op een tragische manier een einde aan zijn leven maakte.
In de landschappen die hij op deze plekken maakte zien we een kunstenaar die zijn spirituele visie op de natuur combineerde met grensverleggende artistieke experimenten. Hij was verguisd en onbegrepen in zijn eigen tijd maar groeide uit tot een icoon van de expressionistische schilderkunst in de 19de eeuw.
Vincent van Gogh heeft de moderne mens een andere aanblik van de natuur gegeven.
Hoe hij dat heeft gedaan gaan wij zien en beleven in de wereldberoemde collectie van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Rondleiding Paul van der Velde:
De wereld van de Aziatische kunsten is ‘belichaamd’, de beelden leven, ze zijn ‘bezield’, ze vertellen ieder voor zich verhalen en verhouden zich tot hun omgeving. Een stupa herdenkt de Boeddha, zijn woorden die de waarheid beschrijven trekken boomnimfen aan. Die zie je dan ook afgebeeld op de omheiningen van zo’n heiligdom. De boomgodinnen willen de waarheid van de woorden van de Boeddha horen. Bezoek je de stupa dan bevind je je in hun gezelschap. Aziatische beelden laten vaak een hoogtepunt zien van een kosmische gebeurtenis, de Boeddha die net op dat moment de aarde aanraakt als bekroning van al zijn opgebouwde karmische verdiensten. Natuurlijk is er het absolute hoogtepunt: Shiva de grote yogin die plots uitbarst in zijn extatische kosmische dans, de Anandatandava, waarin hij gepassioneerd de kosmos schept, behoudt en vernietigt en mens en natuur binnen die cyclus plaatst.