Filosofie op zondag

1x per maand ´Filosofie op zondag´. Open voor iedereen met belangstelling voor de filosofische bronnen van yoga. Lezingen door gastsprekers en yoga/meditatie door docenten uit ons eigen team.

Thema 2017/2018: Jong zijn, oud worden – over levensfasen in Oost en West.

Waar sta je in je leven? Is het nog lente of verkeer je in de zomer van je bestaan? Is de herfst al ingetreden of is het inmiddels winter? Wanneer ben je jong, wanneer oud en wat betekent dat? Welke verantwoordelijkheid neem je op je en wat laat je los?

De westerse mens wordt in zijn ontwikkeling niet meer, zoals in andere tijden en culturen, gesteund door overgangsrituelen die kindertijd, (jong-)volwassenheid en ouderdom markeren. We hebben ons juist bevrijd van knellende voorschriften hoe we ons moeten gedragen op een bepaalde leeftijd, maar ervaren soms ook de onzekerheid dat we niet goed weten wat er nu van ons verwacht wordt per levensfase.

Tijdens de lesdagen Filosofie op zondag leren we hoe vanuit de Indiase wijsbegeerte aangekeken wordt tegen de seizoenen van het leven. Ook kijken we naar onze eigen westerse cultuur, naar onze eigen (on)bewuste denkbeelden over jong en oud.

Elke lesdag begint met yoga en meditatie door een van onze eigen docenten. In de les wordt bewust de relatie gelegd met het onderwerp van de dag.

Als je alle lesdagen volgt, kun je deze mee laten tellen als cursus/module (Yoga en Wijsbegeerte) voor de vierjarige opleiding tot yogadocent. De cursus moet dan worden afgesloten met het schriftelijk examen.

8 okt 2017: Godfried Beumers – Nog lang en gelukkig en daarna
Aan de hand van sprookjes en mythen, alsook het gedachtegoed van Gustav Jung en Allan B. Chinen, vertelt Godfried Beumers over de verschillende levensfasen en de daarbij horende ontwikkeling.
Uitgaand van een actieve wil om het leven aan te durven kijken en vervolgens optimaal te leven, wordt duidelijk welke uitdagingen het leven ons te bieden heeft en welke opdrachten er op ons pad liggen te wachten.

5 nov 2017: Theo van Leeuwen – De spirituele dimensie van het ouder worden
In een maatschappij waar jong zijn als ideaal wordt beschouwd, lijkt ouder worden gelijkgesteld met achteruitgaan en aftakelen. Ouder worden biedt echter ook de mogelijkheid tot wijsheid, rijpheid en spirituele groei. Er is sprake van een verandering van een op de buitenwereld naar een op de binnenwereld georiënteerd zijn, er komt meer ruimte voor spirituele zingeving. Spiritualiteit brengt ons in contact met het mysterie van het menszijn. Dit spirituele perspectief op jong zijn en ouder worden is ook van belang voor jonge mensen. Zij kunnen hun huidige levensfase bewuster beleven en tegelijkertijd reeds open en nieuwsgierig zijn naar wat de ouderdom hen kan brengen.

10 dec 2017: Paul van der Velde – Het feest van ouder worden, de rijkdom van herinnering
Ouder worden is het privilege van mensen, iets wat de hindoegoden die eeuwig tussen de 19 en 21 jaar oud blijven, niet hebben. Wij als mensen ervaren tijd. Tijd om herinneringen te creëren, hoe meer hoe beter. In Azië zegt men dat je meer tijd hebt naarmate je ouder wordt. In het westen denken we juist dat “de tijd sneller gaat naarmate je ouder wordt”. Hoe wordt in India leeftijd cultureel en filosofisch beschouwd? Eeuwige jeugd lijkt daar in elk geval geen ideaal te zijn. Tenminste niet voor mensen. 

4 febr 2018: Winand Callewaert – Hoe tevreden oud te worden, wat India mij heeft geleerd
Tevreden oud worden is een attitude. Vind ik daarvoor inspiratie in de Indische traditie? De yogi in de Bhagavad Gītā, het liefdevol gedragen-zijn in de bhakti traditie, de rode draad van mijn opdracht (dharma), aanvaarden van wat is (karma), de ‘onwetendheid’ van Shankara, ‘uit het lichaam treden’ bij de crematiegrond in Vārānasī. En zoveel meer…

18 feb 2018: Annine van der Meer – Het sprookje van Vrouw Holle. Hoe de Oude Wijze Holle het meisje Helle inwijdt in het Menszijn
Weinigen kennen de grondbetekenis van het sprookje van Vrouw Holle. Als oude wijze wijdt zij het meisje in in de geheimen van het leven. Vrouw Holle is niet de oude heks die het patriarchaat van haar maakte. Zij is de sjamane die toegang heeft tot meerdere dimensies, zij is de genezeres met een gouden hart. Zij heelt de mensen en helpt hen Mens te worden.

18 mrt 2018: Bruno Nagel – Overgangsrituelen in hindoeïsme en christendom
In veel culturen wordt de menselijke levensloop ingedeeld in fasen, met name: geboorte, kind-zijn, volwassenheid, ouderdom, sterven. De overgangen tussen die fasen worden vaak gemarkeerd door overgangsrituelen. De functie van deze ‘rites de passage’ heeft te maken met loslaten van het eerdere, en ingewijd worden in de waagstukken en de geheimen van de nieuwe levensfase. Deze rituelen hebben een betekenis voor individu en gemeenschap. Wij gaan in deze lezing in op de overeenkomsten en verschillen tussen de overgangsrituelen in het hindoeïsme en in het christendom. En wij onderzoeken de overeenkomsten en verschillen in visie op leven en levensloop die zij belichamen.

15 apr 2018 (museumdag): Nanda Geerling – Piet Mondriaan, op weg naar de essentie
Op de museumdag staan leven en werk van de schilder Piet Mondriaan centraal. In beslissende fases van zijn leven laat hij zich inspireren door esoterie en Oosterse filosofie die rond 1900 bekendheid kregen in Europa. Het resultaat van zijn spirituele zoektocht is revolutionair: hij zal in de schilderkunst de beslissende stap naar de abstractie zetten en schept daarmee een nieuwe kunst voor een nieuwe tijd. Dit fascinerende proces gaan wij bekijken in de prachtige collectie van het Gemeentemuseum Den Haag.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.