Filosofie op zondag

Filosofie op zondag is een losse lesdag van de cursus Yoga en wijsbegeerte. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de filosofische achtergronden van yoga. Van eind september tot half maart elke maand een gastspreker die vanuit zijn of haar vakgebied een lezing geeft over een wijsgerig onderwerp in relatie tot yoga en de yogafilosofie. Een lesdag begint met yoga en meditatie door een docent uit ons eigen team, geïnspireerd op het onderwerp van de dag, waardoor je de kennis niet alleen mentaal maar ook op een dieper gevoelsniveau kunt ervaren.

Elk jaar een nieuw thema en nieuwe lezingen. Inschrijving is mogelijk op cursusdagen waar nog plaats is, met uitzondering van de laatste lesdag (museumdag).

Thema Filosofie op zondag seizoen 2020/2021: Grote denkers in Oost en West
In dit seizoen Yoga en Wijsbegeerte komen verschillende grote filosofen uit India en uit de westerse wereld aan bod. We leren hun denkbeelden kennen en wat ze hebben bijgedragen aan de filosofie en de spiritualiteit in hun tijd en in onze tijd.
Het schriftelijk examen wordt samengesteld en individueel nabesproken door Nanda Geerling.
Filosofie op zondag is open voor geïnteresseerden die niet de yogaopleiding doen. Ook te volgen als bijscholing (met bewijs van deelname en bijscholingspunten VYN).

Data, lezingen en sprekers
Alle lesdagen zijn op zondagen van 11.00-16.00 uur, de museumdag: 9.30-17.00 uur

 

  • 15 mrt 2020 (inhaaldag seizoen 2019/2020): Yoga en boeddhisme – André van der Braak
    Vandaag de dag proberen veel hedendaagse yogaleraren en boeddhistische leraren een brug te slaan tussen de klassieke yogatraditie en het boeddhisme. In deze lezing zal André van der Braak een kritische bespreking geven van verschillende van zulke pogingen.
    Zowel de yogatraditie als het boeddhisme zijn voortgekomen uit de bredere Indiase traditie van de Veda’s en de Upanishaden. Ondanks die gezamenlijke voedingsbodem worden ze vaak voorgesteld als tegengestelde leringen. Zo wordt het bestaan van een waar Zelf in de yoga (atman) gesteld tegenover de boeddhistische ontkenning van iedere vorm van zelf (anatman). Toch zijn er ook vele overeenkomsten tussen yoga en boeddhisme. Zo is bijvoorbeeld de tekst van Patanjali’s Yogasoetra’s opgebouwd rondom de structuur van een achtvoudig pad, net zoals de boeddhistische leringen.
    Een vruchtbare dialoog tussen yoga en boeddhisme kan bijdragen aan een rijker en dieper begrip van yoga, teneinde nieuwe impulsen te geven aan de yogabeoefening.
    André van der Braak is verbonden aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam als hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig zenleraar in Baarn.Volg onze facebookpagina of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

 

Filosofie op zondag
Filosofie op zondag is een losse lesdag van de cursus Yoga en wijsbegeerte.

Lezingen naluisteren
Hier vind je alle lezingen vanaf 2012. Professionele opnames die je tegen vergoeding kunt downloaden. Twee lezingen bieden we gratis aan, zodat je de sfeer alvast kunt proeven.

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.