Filosofie op zondag

Thema 2020/2021: Grote denkers in Oost en West
In dit seizoen Filosofie op zondag komen verschillende grote filosofen uit India en uit de westerse wereld aan bod. Wat hebben zij bijgedragen aan de filosofie en de spiritualiteit in hun tijd en in onze tijd en wat kunnen wij ook nu nog van hun denkbeelden leren.

Filosofie op zondag is een losse lesdag van de cursus Yoga en wijsbegeerte. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de filosofische achtergronden van yoga. Van eind september tot half maart elke maand een gastspreker die vanuit zijn of haar vakgebied een lezing geeft over een wijsgerig onderwerp in relatie tot yoga en de yogafilosofie. Een lesdag begint met yoga en meditatie door een docent uit ons eigen team, geïnspireerd op het onderwerp van de dag, waardoor je de kennis niet alleen mentaal maar ook op een dieper gevoelsniveau kunt ervaren.

Elk jaar een nieuw thema en nieuwe lezingen. Inschrijving is mogelijk op cursusdagen waar nog plaats is, met uitzondering van de laatste lesdag (museumdag).

Filosofie op zondag is open voor geïnteresseerden die niet de yogaopleiding doen. Ook te volgen als bijscholing (met bewijs van deelname en bijscholingspunten VYN).

Data, lezingen en sprekers
Alle lesdagen zijn op zondagen van 11.00-16.00 uur, de museumdag: 9.30-17.00 uur

1 nov 2020: De kracht van de waarheid: Mahatma Gandhi – prof. dr. Paul van der Velde
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) is een van de grote denkers van het 20e eeuwse India. Hij was het die het land waardigheid gaf, de grote waarden van de Indiase cultuur wist bloot te leggen. De inspiratie hiertoe vond hij merkwaardigerwijze juist in het gedachtegoed van de Engelsen. Dit maakte zijn leven heel paradoxaal. Het leidde ertoe dat hij uitspraken tegen de Engelsen deed als: ‘Ik hou van jullie Jezus, maar ik hou niet van jullie christenen. Jullie christenen lijken helemaal niet op jullie Jezus!’. Gandhi vond inspiratie in Indiase teksten als de Bhagavad Gita, maar net zo goed in de Bergrede uit de Bijbel en de werken van de Russische schrijver Tolstoj. Gandhi noemde zijn weg ‘karma-marga’ of ‘karma-yoga’ de ‘weg van handelen’, maar daarbij stonden bij hem ‘ahimsa’ en ‘satyagraha’ centraal: ‘geweldloosheid’ en de ‘kracht van de waarheid’. De waarheid reist te voet op eenvoudige sandalen, maar bereikt haar doel. Gandhi’s weg was een weg van geestelijke verdieping, van studie, van eenvoud, maar vooral ook een weg om de hieruit voortkomende ontdekkingen om te zetten in acties tot heil van de mensheid.

14 feb 2021: Meister Eckhart op het kruispunt van Oost en West – dr. Bruno Nagel
De middeleeuwse denker en mysticus Meister Eckhart (1260 – ca.1328) oefent vaak grote aantrekkingskracht uit op mensen die zoeken naar verdieping van hun christelijk perspectief. Maar ook wie vertrouwd is met oosterse vormen van spiritualiteit en mystiek, en vervolgens met Eckhart kennis maakt, heeft bij alle verschillen regelmatig een wonderlijke ervaring van herkenning.
In deze les maken we kennis met enkele centrale thema’s in het denken van Eckhart en gaan wij in op kernthema’s uit hindoeïstische, boeddhistische en taoïstische vormen van spiritualiteit die, ondanks het ontbreken van historische beïnvloeding, opmerkelijke verwantschap vertonen met het denken en de spiritualiteit van Eckhart.

18 apr 2021: Schopenhauer en het Oriëntalisme – drs. Arjan Sterken
De 19e eeuw was een revolutionaire tijd. Het was de opmars van het Oriëntalisme: de Westerse wereld kreeg meer interesse in de culturen, religies en filosofieën van het Verre Oosten. Meer wetenschappers gingen zich bezighouden met talen als Sanskriet en Chinees, en begonnen religieuze en filosofische werken te vertalen naar moderne Europese talen. De complexiteit van het gedachtegoed raakte bekend onder Europese filosofen, die het bewonderden en probeerden te incorporeren in hun eigen werk. Eén van die filosofen is Arthur Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer staat bij ons bekend als een pessimist, maar het is de vraag of dat terecht is. Hij was geïnteresseerd in het overstijgen van de wereld van uiterlijkheden, om daarachter de schoonheid van de waarheid te kunnen waarnemen. Dit soort denken is vaak vergeleken met de tegenstelling tussen ‘atman’ en ‘brahman’. Hoewel hij tijdens zijn leven niet erg succesvol was, is hij vandaag de dag bekend om zijn link met Oosterse filosofie, en dan voornamelijk met Indiase non-duale filosofie (Advaita-Vedanta).

Filosofie op zondag
Filosofie op zondag is een losse lesdag van de cursus Yoga en wijsbegeerte.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.