Yoga en wijsbegeerte start op 14 nov

Yoga-en-wijsbegeerte-cursusJuist in verwarrende tijden als die waar we nu in zitten, hebben we als mens behoefte aan filosofie. Hoe belangrijk overleven (buikje vullen, geld verdienen) ook is, het leven is méér dan dat. Als yogabeoefenaars zijn we ons daarvan bewust, we zijn geneigd én bereid om onszelf te blijven onderzoeken, onze eigen gedachten en overtuigingen te wegen en kritisch te beschouwen. Filosofie – in de betekenis van ‘liefde voor de wijsheid’: philo-sophia – als grondhouding in het leven en praktische leidraad in onze dagelijkse keuzes.
Onze opleiding heeft in haar naam: ‘Yoga en Wijsbegeerte’ en aan beide geven we in alle lessen vorm. Voor wie zich nog dieper in de oosterse en westerse filosofie wil verdiepen en zich wil laten uitdagen en inspireren op dat vlak is er de cursus Yoga en wijsbegeerte. Daarin nodigen we bijzondere sprekers uit (o.a. hoogleraren, universitair docenten en andere experts) om een bepaald onderwerp uit te diepen. Seizoen 2021/2022 heeft als thema: ‘Vrouwelijkheid, mannelijkheid en andere seksuele identiteiten’. De sprekers zetten je aan het denken over je eigen opvattingen over dit onderwerp. Hoezeer zijn onze eigen ideeën gevormd door onze geschiedenis, door onze cultuur?
Prof. dr. Paul van der Velde bespreekt in zijn lezing (14 nov a.s.) uitgebreid hoe de Hijra’s – het derde geslacht in India – mythologisch geduid worden en wat hun rol is in de huidige maatschappij. Aan de hand daarvan komen begrippen als mannelijkheid, vrouwelijkheid en het huwelijk aan bod. Hoe worden deze beschouwd in India en in hoeverre verschillen ze van onze westerse ideeën. En wat kunnen wij nu hiervan leren? Klik hier voor meer info over de lezing, over de complete cursus en de nieuwe data. De laatste lesdag is nu op 15 mei 2022 in Amsterdam, we bezoeken daar o.a. het Stedelijk Museum o.l.v. drs. Nanda Geerling (kunsthistorica). Yoga en wijsbegeerte start later dan gepland om meer mensen in de gelegenheid te stellen zich voor deze bijzondere serie lessen en lezingen aan te melden. Je kunt je hier aanmelden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.