Yoga voor ouderen

Deze cursus wordt in verband met onze sluiting in 2024 niet meer aangeboden. Lees meer in de nieuwsbrief.

 

In de komende decennia neemt het aantal ouderen in de maatschappij snel toe. Dit vraagt ook van yogadocenten om ook goed in te kunnen spelen op ouderen in de yogalessen, zowel in algemene groepen als in speciaal op deze doelgroep afgestemde lessen.

In de cursus Yoga voor ouderen krijg je achtergrondinformatie over veelvoorkomende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de gewrichten, kunstgewrichten, halfzijdige verlamming en dementie. Deze aandoeningen vragen om meer kennis en soms een andere aanpak van de yogadocent. De benadering vanuit yoga en vanuit de fysiotherapie worden naast elkaar gezet.

Bij Yoga voor ouderen gaat het om het bewust nadenken over de waarde van ouderdom en het je inleven in het proces van ouder worden. Je leert:
• welke āsana’s, adem- en ontspanningsoefeningen bij uitstek geschikt zijn voor ouderen;
• hoe je houdingen kunt aanpassen aan de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de oudere mens zonder de essentie van de oefening uit het oog te verliezen;
• welke didactische methoden je het beste bij ouderen kunt hanteren;
• creatieve oplossingen te vinden, wanneer bijvoorbeeld zitten op de grond niet mogelijk is;
• hoe je een complete yogales op een stoel kunt geven.

Uitgangspunt is om te leren denken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. De cursus vergroot je algemene vaardigheid in het lesgeven en is ook een persoonlijke verdiepingscursus.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Yoga voor ouderen kun je volgen als je je P1 hebt behaald. De cursus is open voor studenten van andere erkende opleidingen (met basisvaardigheden in het lesgeven) en kan ook als bijscholing worden gevolgd.