Yoga voor kinderen en jongeren

Deze cursus wordt in verband met onze sluiting in 2024 niet meer aangeboden. Lees meer in de nieuwsbrief.

 

De cursus Yoga voor kinderen bestaat uit 8 lesdagen, waarin zowel yoga voor kinderen (3-12 jr) als yoga voor jongeren (12-18) aan bod komt. De docenten Leen Demeulenaere en Caroline Brand zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan de betreffende doelgroepen.

Yoga voor kinderen kun je volgen als je je P1 hebt behaald. De cursus is open voor studenten van andere erkende opleidingen (met basisvaardigheden in het lesgeven) en kan ook als bijscholing worden gevolgd.

Yoga voor kinderen wordt afgesloten met een theorie-examen.

Yoga voor kinderen

Yoga voor kinderen is nauwelijks te vergelijken met yoga voor volwassenen. Bij volwassenen is een zekere mate van rust en stilte vanaf het begin van de les verzekerd, terwijl bij kinderen het komen tot rust en aandacht vaak de eerste opdracht is. Bij kinderyoga is ook veel meer mogelijk dan alleen de houdingen, zonder dat je daarbij het wezen van yoga uit het oog hoeft te verliezen. In de eerste vijf lessen van de cursus leer je hoe je yoga op verantwoorde wijze toegankelijk maakt voor peuters, kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd. Spelenderwijs passeren de stappen van het achtvoudige pad van Patañjali de revue en worden de traditionele yogahoudingen gecombineerd met massage, spelletjes en tekenen. Zo komen we via de kinderyoga – op een niet-verbale manier – tot diepwerkende oplossingen die kunnen leiden tot betere leef-, leer- en thuissituaties.

Verder aandacht voor:

  • didactiek en lesopbouw
  • de verschillende ontwikkelingsfases van jonge kinderen
  • hoe te werken met kinderen met ADHD, hooggevoeligheid, autisme
  • yogatechnieken om kinderen meer rust, concentratie en een beter leervermogen te geven

Na deze cursus ben je in staat om kinderen te begeleiden met behulp van yoga, je goed realiserend dat het gaat om het aanleren van een attitude, een instelling, veel meer dan een aantal technieken. De cursus is praktisch van opzet. De eigen ervaring en beleving spelen een belangrijke rol. Met het op een speelse manier verdiepen van je eigen yogabeleving, wordt het kind in jou gevoed en vertroeteld.

Nelsons Yogaboek, geschreven door docent Leen Demeulenaere, wordt als lesmateriaal gebruikt (inbegrepen bij de cursusprijs).

Yoga voor jongeren

Met yogales geven aan jongeren (12-18 jaar) ondersteun je de ontwikkeling van het zelfbewustzijn van pubers en ontmoet je af en toe opnieuw de puber in jezelf. De lesdagen Yoga voor jongeren bieden een prachtige verdieping van je docentschap, maar geven je ook meer inzicht in het derde chakra en de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid.

In de puberteit komen psychische processen van jongeren op gang zoals het ontwikkelen van zelfgevoel, de eigen (seksuele) identiteit, het hechten aan ouders en leeftijdgenoten maar ook juist het onthechten daarvan. Yoga leert de jongere zijn/haar eigenheid te ontdekken en ondersteunt het ontwikkelen van zelfvertrouwen en innerlijke kracht.

Als yogadocent is het van belang je af te stemmen op de leefwereld van jongeren en je taalgebruik en het tempo waarin je lesgeeft aan te passen. Ontdek dat pubers vooral vrijheidsstrijders zijn (en dat je dat zelf ook nog regelmatig bent). Herken de voelende, de denkende en de soms te grote risico’s nemende puber. Zo ontwikkel je je eigen zienswijze over de begeleiding van jongeren met yoga vanuit een open, niet-oordelende, humorvolle, inspirerende, rustige en krachtige benadering.

In de theorielessen staat de chakrapsychologie centraal. Vanuit het derde chakra (de leeftijdsfase van pubers) bezien we de basis die is gelegd in eerste- en tweede chakraleeftijd. Hoe is die basis van invloed op het zelfbewustzijn van jongeren? Ook hier komt je eigen ontwikkeling in beeld: hoe is mijn basis bepalend (geweest) voor mijn eigen zelfbewustzijn?

Wat studenten zeggen

“Ik vond het een erg leuke, fijne, vrolijke module. Met ontwapenende elementen erin verwerkt. Erg van genoten.” – Vanessa

 

 

 

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.