Yoga voor kinderen

Yoga voor kinderen is een compleet specialisatiejaar waarin naast yoga voor kinderen (3-12 jr), ook yoga voor jongeren (12-18 jr) en yoga voor bijzondere kinderen (alle leeftijden) een plaats krijgen.

De verschillende onderdelen vormen een geheel: 10 lesdagen kinderyoga, waarvan een lange lesdag familieyoga, 5 lesdagen yoga voor jongeren en 3 lesdagen yoga voor mensen met een verstandelijke beperking van klein tot groot (‘bijzondere kinderen’). De verschillende onderdelen zijn niet los te volgen.

De docenten Leen Demeulenaere, Caroline Brand en Astrid Baumann zijn gespecialiseerd zijn in het les­geven aan de verschillende leeftijds-/doelgroepen.

Het specialisatiejaar Yoga voor kinderen wordt afgesloten met een praktijkexamen (P2) voor één van de onderdelen en een schriftelijk examen voor elk onderdeel. Anneke Verweijen heeft de supervisie over het specialisatiejaar.

Yoga voor kinderen

Yoga voor volwassenen valt nauwelijks te vergelijken met yoga voor kinderen. Bij volwassenen is een zekere mate van rust en stilte vanaf het begin van de les verzekerd, terwijl bij kinderen het komen tot rust en aandacht vaak de eerste opdracht is. Bij kinderyoga is ook veel meer mogelijk dan alleen de houdingen, zonder dat je daarbij het wezen van yoga uit het oog hoeft te verliezen.

In de eerste tien lessen van het specialisatiejaar Yoga voor kinderen leer je hoe je yoga op verantwoorde wijze toegankelijk maakt voor peuters, kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd. We gaan ook in op kleuter-ouder­yoga waarbij we gebruik maken van yogahoudingen, ademoefeningen, ontspanningsmomenten en zachte vormen van acro-yoga. Door het samen oefenen en spelen wordt de onderlinge verbondenheid tussen ouders en kinderen bevorderd. Het kind wordt uitgenodigd om via allerhande spelletjes en houdingen de ‘wereld’ te ontdekken.

Yoga voor kinderen omvat theoretische aspecten, met aandacht voor yogaleefregels en lesopbouw. Spelenderwijs passeren de stappen van het achtvoudige pad van Patañjali de revue en worden de traditionele yogahoudingen gecombineerd met massage, spelletjes, tekenen.

Verder is er aandacht voor: didactiek, lesopbouw, de verschillende ontwikkelingsfases van jonge kinderen, en hoe te werken met kinderen met ADHD, hooggevoeligheid, autisme.

Tijdens het praktische gedeelte wordt er veel geoefend en worden er handvatten aangereikt die je helpen en genoeg inspiratie geven om je eigen kinderyoga en kleuter-ouderyogalessen vorm te geven. Yogatechnieken om kinderen meer rust, concentratie en een beter leervermogen te geven.

Yoga voor kinderen is daarnaast ook gericht op het verdiepen van je eigen yogabeleving op een speelse manier, zodat het kind in jou wordt gevoed en vertroeteld.

Nelsons Yogaboek, geschreven door docent Leen Demeulenaere, wordt als lesmateriaal gebruikt (inbegrepen bij de cursusprijs).

Yoga voor jongeren

Yogalessen aan jongeren (12-18 jaar) geven is een prachtige verdieping in je ontwikkeling: van je docentschap, je persoonlijkheid en van de puber die je af en toe opnieuw ontmoet in jezelf.

Als yogadocent ondersteun je de ontwikkeling van het zelfbewustzijn van pubers. In de puberteit komen psychische processen van jongeren op gang zoals: het ontwikkelen van zelfgevoel, identiteit, (ont)hechting aan ouders en leeftijdgenoten, seksuele identiteit. De yogalessen geven inzicht hoe deze processen zijn te ondersteunen.

Je verdiept ook je eigen leservaring door je af te stemmen op de leefwereld van jongeren. Om te ontdekken dat pubers vooral vrijheidsstrijders zijn, en dat je dat zelf ook nog regelmatig bent. Begeleiding van jongeren met yoga vraagt om een benadering die open, niet-oordelend, humorvol, inspirerend, rustig en krachtig is. Je leert bovendien je woordgebruik en het tempo waarin je lesgeeft aan te passen.

We oefenen in korte casussen. Herkennen en ervaren hoe je kunt afstemmen op de puber die je in jezelf meedraagt, geeft je een dieper begrip van deze doelgroep.

In de theorielessen staat de chakrapsychologie centraal. Vanuit het derde chakra (de leeftijdsfase van pubers) bezien we de basis die is gelegd in eerste- en tweede chakraleeftijd. Hoe is die basis van invloed op het zelfbewustzijn van jongeren? En opnieuw komt je eigen ontwikkeling in beeld: hoe is mijn basis bepalend geweest voor mijn eigen zelfbewustzijn?

Yoga voor bijzondere kinderen

Ook voor kinderen die met een verstandelijke beperking geboren worden of door een ernstige ziekte of een ongeluk een vorm van hersenletsel oplopen is yogabeoefening niet alleen fijn maar ook leerzaam. Deze ‘bijzondere kinderen’ gaan op een andere wijze door de diverse groei- en ontwikkelingsstadia naar puberteit en volwassenheid, of blijven in een bepaald ontwikkelingsstadium, of ontwikkelen zich op onderdelen.

Het is gebleken dat juist deze kinderen veel baat hebben bij yoga. Wetend dat bewegen positief is voor hersenwerking en ontwikkeling, en met als uitgangspunt kinderyoga en yoga voor jongeren, nemen we deze bijzondere kinderen mee, aan de hand… door yogaland. Wanneer je als docent uitgaat van de belevingswereld van deze kinderen kun je met – waar nodig – aangepaste houdingen, ademtechnieken en ontspanningsmogelijkheden en met passend taalgebruik de yogales geven. Bijzonder is dat als je yoga aanbiedt op een bij deze kinderen passend niveau en je hun vertrouwen wint, je als docent door hen aan de hand wordt meegenomen in hun wereld, hun beleving, gevoel, interesses en belangstelling. Daarop inspelend kan yoga op creatieve wijze een brug helpen vormen naar steeds volgende stapjes in de ontwikkeling van dit kind, deze jonge man of vrouw en kan in passend tempo de weg naar volwassenheid waar mogelijk gerealiseerd worden.

 

 

 

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.