aanmelden     login docenten

Vind een yogadocent opgeleid aan de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte


In de yogadocentenbank van de Saswitha Yoga Opleiding zijn yogadocenten te vinden voor wie zelf op yogales wil, maar ook voor personen, bedrijven of instanties die een yogadocent zoeken om les te geven aan algemene of gespecialiseerde groepen. Op dit moment zijn er 456 docenten in opgenomen, verspreid over heel Nederland en ook daarbuiten.

Zoek op provincie

Groningen Friesland Drenthe Gelderland Overijssel Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg yogadocent in Amsterdam, Utrecht, Nederland vinden
saswitha-gediplomeerd yogadocent

Saswitha-gediplomeerd yogadocent

Yogadocenten aangemerkt met dit logo hebben het diploma aan de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte behaald. Zij hebben alle vereiste onderdelen van de vierjarige opleiding (min. 500 contacturen) met goed gevolg afgerond. Zij zijn in staat op verantwoorde wijze yogales te geven aan algemene groepen en hebben minimaal één specialisatie aan de opleiding afgerond. Yogadocenten die na 2002 zijn afgestudeerd hebben bovendien een eindscriptie geschreven.

‘docent-in-opleiding’

Yogadocenten aangemerkt als docent-in-opleiding zijn cursisten vanaf het derde basisjaar. Zij zijn in staat op verantwoorde wijze een algemene yogales te vervangen om ervaring op te doen in het lesgeven.

Herkenbare Saswitha-stijl

Dit kan men verwachten in een yogales bij een docent die is opgeleid aan de Saswitha Yoga Opleiding:
  • Een verantwoorde en gevarieerde yogales waarin staande, zittende en liggende yogahoudingen in een logische opeenvolging zijn geplaatst met aandacht voor het hele lichaam.
  • De adem wordt ingezet als impuls van de beweging en ter verdieping van de houding en de beleving van de houding;
  • Evenwichtige opbouw van inspanning en ontspanning, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cursisten;
  • Concentratie en meditatie krijgen een plaats in het geheel van de les en in specifieke oefeningen, waaronder de ontspanningsoefening aan het eind van de yogales.

Aanvullend voor lessen zwangerschapsyoga, zoals de Saswitha-gediplomeerde docent zwangerschapsyoga die geeft: 
  • Doorlopende cyclische cursusvorm waarbij zwangere vrouwen al vroeg in de zwangerschap kunnen beginnen en tot het eind van de zwangerschap kunnen blijven;
  • Partnerlessen min. 1x per maand als onderdeel van de cursus;
  • De zwangerschapsyoga richt zich niet alleen op de bevalling maar ook op de (beleving van de) zwangerschap.


Kennismakingsles

Elke yogadocent ontwikkelt in het lesgeven een eigen signatuur. Vraag een kennismakingsles om de yogadocent en zijn/haar manier van lesgeven te ervaren.

Alle in de docentenbank opgenomen yogadocenten zijn met vermelding akkoord gegaan.
Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte   Berg en Bosch   Prof. Bronkhorstlaan 10-54   3723 MB  Bilthoven  (030) 229 27 44