Basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 17 lesdagen, verdeeld over het seizoen (sept-juni).
Dat is ca. 1 lesdag per 2 weken plus 1 thema­weekend per jaar. Totaal aantal contacturen basisopleiding: 300 (ca. 100 per jaar).

Jaar 1: de basis leggen
Jaar 2: je yoga eigen maken
Jaar 3: inzicht in de chakra’s

In Jaar 1 wordt de basis gelegd voor de hele verdere opleiding. Een intensieve kennismaking met āsana’s, adem- en ontspanningsoefeningen en met de achtergronden van yoga (inzicht in de werking van de oefeningen, basisbegrippen uit de yoga­filosofie en meer). Jaar 2 staat in het teken van het je eigen maken van yoga. De yogabeoefening verdiept zich en theoretische onderwerpen van het eerste basisjaar worden verder uitgewerkt. Je gaat ook je kennis en ervaring omzetten in het lesgeven. Aan de hand van proeflessen word je begeleid in het op de juiste manier tonen van de āsana’s, het gebruik van de adem en het zorgvuldig inspreken van de oefeningen en de ontspanning. Je leert welke invloed het gesproken woord heeft op de psyche. Aan het eind van het tweede basisjaar doe je je eerste praktijktoets (P1). In Jaar 3 staat de chakra­filosofie centraal. Hierdoor wordt de yoga op een nog dieper niveau begrepen. Je ontwikkelt meer inzicht in de interactie tussen lichaam en geest. Derdejaars studenten wonen een P1-dag van de tweedejaars bij om zo de eigen basisvaardigheden van het lesgeven scherp te houden.

Hoe een lesdag eruitziet
Een lesdag begint met een inleiding op het onder­werp van de dag, direct gevolgd door een intensieve yogales met veel aandacht voor de adem, de ontspanning, de uitvoering en de beleving van de āsana’s. Na de pauze volgt de theorieles. Daarin wordt per keer een aantal āsana’s uitgebreider behandeld zodat je deze de komende tijd zelf kunt gaan oefenen. Verder wordt de yogafilosofie gaandeweg inzichtelijk en toepasbaar gemaakt. Telkens wordt de relatie gelegd met je persoonlijke ervaring. Op deze manier leer je begrijpen wat de werking en de betekenis is van āsana’s, ontspanning en van de adem als verbinding tussen lichaam en bewustzijn. De lessen worden ondersteund met een uitgebreid lesboek, geschreven door Jos Plenckers (voormalig directeur van de Saswitha Opleiding). Daarnaast wordt tijdens de les regelmatig andere literatuur geadviseerd ter verdieping van een specifiek onderwerp. Vakdocenten uit andere disciplines (ayurveda, orthomanueel therapie, fysiotherapie, filosofie) geven enkele gastlessen over onder­werpen vanuit hun eigen vakgebied.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.