Basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit 3 studiejaren van elk 17 lesdagen, verdeeld over het seizoen (sept-juni). Dat is ca. 1 lesdag per 2 weken. Plus 1 thema­weekend per jaar. Totaal aantal contacturen basisopleiding: 300 (ca. 100 per jaar).

Theorie en praktijk

Een lesdag begint met een inleiding op het onderwerp van de dag, direct gevolgd door een intensieve yogales met veel aandacht voor de adem, de ontspanning, de uitvoering en de beleving van de āsana’s. Na de pauze volgt de theorieles. Daarin wordt per keer een aantal āsana’s uitgebreider behandeld om ze de komende tijd zelf te kunnen gaan oefenen. Verder wordt de yogafilosofie gaandeweg inzichtelijk en toepasbaar gemaakt. Telkens wordt de relatie gelegd met de persoonlijke ervaring. Op deze manier leer je begrijpen wat de werking en de betekenis is van āsana’s, ontspanning en van de adem als verbinding tussen lichaam en bewustzijn. De lessen worden ondersteund met een uitgebreid lesboek, geschreven door Jos Plenckers (voormalig directeur van de Saswitha Yoga Opleiding). Daarnaast wordt tijdens de les regelmatig andere literatuur geadviseerd ter verdieping van een specifiek onderwerp. Vakdocenten uit andere disciplines (Ayurveda, orthomanuele therapie, fysiotherapie, filosofie) geven enkele gastlessen over onder­werpen vanuit hun eigen vakgebied.

Jaar 1: de basis leggen
Jaar 2: verdieping en leren lesgeven
Jaar 3: chakrafilosofie

In Jaar 1 wordt de basis gelegd voor de hele verdere opleiding. Zowel praktisch (āsana’s, adem­ oefeningen etc.) als ook wat de theorie betreft (kennis van de oefeningen, basisbegrippen uit de yoga­filosofie, achtergronden).

Jaar 2 is een verdieping van het eerste basisjaar. De yogabeoefening verdiept zich en theoretische onderwerpen worden verder uitgewerkt. Je gaat ook je kennis en ervaring omzetten in het les­geven. Aan de hand van enkele proeflessen word je begeleid in het op de juiste manier tonen van de āsana’s, het gebruik van de adem en in het zorgvuldig inspreken van de oefeningen en de ontspanning. Je leert welke invloed het gesproken woord heeft op de psyche. Deze vaardigheden worden bij de eerste praktijktoets (P1) beoordeeld die aan het eind van het tweede (of eventueel in het derde jaar) wordt afgelegd.

Jaar 3 is een intensieve kennismaking met de chakra­filosofie waardoor de yoga op een dieper niveau kan worden begrepen. Hierdoor ontwikkel je meer inzicht in de interactie tussen lichaam en geest. Om de eigen basisvaardigheden van het lesgeven scherp te houden wonen derdejaars cursisten een examendag van de tweedejaars bij.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.