Opleiding

Yoga
Yoga is een persoonlijke weg naar bewustwording. Een oude en beproefde methodiek die haar oorsprong vindt in India, waarbij je leert je aandacht naar binnen te keren om in contact te komen met wie je ten diepste bent. In de Saswitha Opleiding vormt de klassieke yogatraditie de basis, waarbij het contact met de westerse cultuur en het westers denken altijd behouden blijft.

Je eigen programma samenstellen
De opleiding tot yogadocent is een vierjarige (parttime) beroepsopleiding van 500 contacturen. Zij bestaat uit meerdere studiejaren en cursussen/modules. Er zijn verplichte onderdelen en enkele die je kunt kiezen op grond van je eigen interesse. Cursussen/modules kun je naast de studiejaren volgen of je reserveert er extra studietijd voor. De volledige opleiding duurt dan uiteraard langer dan vier jaar. Ook kun je een pauzejaar inlassen. Studiejaren en cursussen/modules waarvoor je een certificaat hebt ontvangen blijven geldig voor je diploma.

Het totaal van 500 contacturen stel je als volgt samen (vanaf seizoen 2018/2019):

  • Basisopleiding (3 basisjaren) = 300 uur
  • 3 modules van 37 uur, 1 specialisatiejaar
    en een afstudeerscriptie = 200 uur

Met ingang van seizoen 2018/2019 zijn er enkele veranderingen in ons lesprogramma doorgevoerd.
De meeste modules zijn uitgebreid van 30 naar 37 contacturen. Ben je student en ben je vóór september 2018 met de opleiding gestart, dan waren bij aanvang van je studie 4 modules verplicht. Over wijzigingen en overgangsregelingen zijn alle studenten geïnformeerd. Als er nog vragen zijn kunnen die bij ons neergelegd worden.

Alle studiejaren en cursussen

Basisopleiding

Cursussen/modules

Specialisatiejaren
Jaar 4: je specialiseren

Zelf oefenen
Het zelf oefenen is een wezenlijk element van je opleiding tot yogadocent. Je doet thuis de
āsana’s, adem- en ontspanningsoefeningen die in de les zijn behandeld. Je maakt je de oefeningen eigen en ontwikkelt inzicht in je eigen lichaam en bewustzijn. Je wordt gestimuleerd om een oefen­discipline te ontwikkelen die past bij jouw mogelijkheden.
We raden je verder aan om vooral gedurende de eerste twee basisjaren naast de opleiding ook yogales te (blijven) volgen in je eigen regio. Saswitha Yogadocenten kun je vinden in onze digitale docentenbank.

Studiebelasting
Naast je yogabeoefening bestudeer je na elke les de behandelde lesstof. Deze bestaat uit je eigen aantekeningen, het begeleidend lesmateriaal en overige literatuur.
De studiebelasting is niet exact in uren uit te drukken, ook omdat het zelf oefenen op den duur deel wordt van je dagelijks leven en dan niet meer als studiebelasting voelt. De volgende getallen zijn daarom slechts een globale richtlijn:
– studiejaar: ca. 10 uur per week, incl. eigen yogabeoefening
– cursussen/modules: ca. 5 uur per week

Examens en toetsen
In de laatste periode van elk studiejaar krijg je een schriftelijke toets mee naar huis die je enkele
weken later inlevert. De vragen zijn zo gesteld dat je niet alleen laat zien dat je de lesstof kunt reproduceren, maar ook hoe je bepaalde begrippen zelf hebt geïnterpreteerd of ervaren. Naar aanleiding van deze toets heb je een individueel gesprek met een van de docenten van het betreffende studiejaar.
In het tweede basisjaar en in het specialisatiejaar wordt het yogales geven getoetst. Met de eerste praktijktoets (P1) in het tweede basisjaar laat je zien de basis van het lesgeven aan een algemene groep te beheersen. Met het praktijkexamen (P2) in het specialisatiejaar toon je dat je ook yogales kunt geven aan een specifieke doelgroep.
Cursussen/modules worden afgerond met een schriftelijke toets, een praktijkexamen of een combinatie van beide (zie per cursus). Voor elk afgerond onderdeel ontvang je een certificaat.

Eindscriptie en scriptiebegeleiding
Met je scriptie rond je de opleiding af. In het begin van het seizoen is er een introductie voor alle scriptieschrijvers. Je krijgt dan informatie over mogelijke onderwerpen, de eisen waar de scriptie aan moet voldoen, inleverdata etc.

Persoonlijke begeleiding
Tenminste eenmaal per studiejaar of per cursus heb je een persoonlijk gesprek met je docent.
De schriftelijke toets is hiervoor doorgaans de aanleiding. Door de persoonlijke ontwikkeling die je gedurende de opleiding doormaakt, ontstaat een dieper inzicht in je eigen denken en handelen, maar soms kom je ook hindernissen tegen. Het doorzien van deze patronen en hoe je hiermee omgaat, met yoga of op een andere manier, dat komt in het gesprek aan bod. Hierdoor kan een andere visie op een probleem worden gegeven. Mocht er eerder een aanleiding zijn waardoor je met de docent wil spreken dan is daar ook gelegenheid toe. Neem hiervoor zelf het initiatief.

In de lessen is er altijd ruimte voor inbreng en vragen van studenten. Dit kan gaan over de lesstof, maar ook bijvoorbeeld over wat je tegenkomt in het oefenen. Of over hoe je yoga en de yogafilosofie verbindt met je dagelijks leven. Vaak komt naar aanleiding van een persoonlijke vraag een thema aan bod dat ook bij anderen leeft.
In het tweede basisjaar word je gecoacht in het yogales geven. Mocht het nodig zijn, is er gelegenheid voor extra begeleiding buiten de lestijd, bijvoorbeeld als voorbereiding voor een herkansing.

Personal coaching
In sommige gevallen kan er behoefte zijn aan meer intensieve begeleiding. Anneke Verweijen geeft personal coaching voor mensen die begeleid willen worden om hun eigen weg, hun eigen antwoord te vinden op persoonlijke vragen. Deze begeleiding staat los van de opleiding. Bij de
coaching kan gebruik gemaakt worden van yoga, ademtherapie, chakrapsychologie en verschillende gesprekstechnieken.
Personal coaching is ook mogelijk voor mensen van buiten de opleiding. Een afspraak maken kan via het secretariaat of direct met Anneke.

Toelating
In de yogatraditie van India kan in principe iedereen met een oprechte motivatie yoga beoefenen, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau. Als erkende yogaopleiding is de Saswitha Opleiding echter gebonden aan de toelatingseisen zoals die zijn geformuleerd door de Vereniging Yogadocenten Nederland en de Europese Yoga Unie. Deze zijn: minimumleeftijd van 23 jaar of een HAVO- (of vergelijkbaar) diploma; minimaal 2 jaar hatha-yogabeoefening.

Heb je belangstelling voor de opleiding tot yogadocent, meld je dan aan voor een aanmeldings-/oriëntatiegesprek met een van de docenten van de opleiding. Bij dit gesprek hoort ook een bewegingstest. Deze bestaat uit enkele yogahoudingen waardoor we een indruk kunnen krijgen van je bewegingsmogelijkheden, met name van de wervel­kolom.
Er gelden enkele voorwaarden voor aanmelding voor de cursussen/modules: Adem en Ademtherapie, Adem en Prānāyāma, Yoga en Meditatie, Yoga voor ouderen (zie aldaar). Overige cursussen/modules zijn toegankelijk voor geïnteresseerden die niet de hele opleiding volgen.

Instromen
Wil je instromen in onze opleiding nadat je ergens anders een (gedeeltelijke) yogaopleiding hebt gevolgd, vraag dan een gesprek aan met Anneke Verweijen of Diana Plenckers (directie). Samen met jou kijken we naar wat je al hebt gedaan en maken we een plan hoe je het beste je yoga­opleiding kunt voltooien.

Diploma
Je ontvangt een certificaat voor elk studiejaar en elke cursus/module waarvoor je de benodigde toetsen of examens met een voldoende resultaat hebt afgesloten. Voor het eerste basisjaar krijg je een overgangsbewijs naar het tweede basisjaar.
Het diploma voor de vierjarige opleiding ontvang je wanneer je de driejarige basisopleiding, drie cursussen/modules (waaronder de verplichte module Anatomie en Yoga) en een specialisatiejaar hebt afgerond plus je eindscriptie. Diploma’s en certificaten worden uitgereikt bij de jaarafsluiting aan het eind van het seizoen.
Het diploma van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte voldoet aan de eisen van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en de Europese Yoga Unie (European Union of Yoga, EUY). Het diploma geeft recht op het lidmaatschap van de VYN.

Yogadocent zijn
Na afronding van de opleiding ben je Saswitha Yoga­docent en ben je in staat om zelfstandig les te geven aan algemene groepen en aan specifieke doelgroepen. Veel yogadocenten beginnen een eigen yogapraktijk, andere gaan werken als freelancer, bijvoorbeeld bij bedrijven, scholen of zorginstellingen.
De workshop Yogadocent als ondernemer, die wij jaarlijks aanbieden, is bedoeld om je ook voor te bereiden op de zakelijke en commerciële kant van het yogadocent-zijn.

Saswitha Yoga Docentenbank
Saswitha Yogadocenten kunnen zich kosteloos inschrijven in onze digitale docentenbank.
Studenten vanaf het derde basisjaar als docent-in-opleiding. Het logo Saswitha-gediplomeerd-
yogadocent mag door afgestudeerden worden gebruikt in eigen publicaties en reclame-uitingen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.