Van de lezingen van de cursus Yoga en Wijsbegeerte zijn professionele audio opnames gemaakt. Het zijn waardevolle voordrachten door erudiete sprekers, waarin de historische en filosofische bronnen van yoga worden verkend. Voeding voor de geest over onderwerpen die je aan het denken zetten! Je kunt de lezingen downloaden voor € 10,- per lezing, te betalen via iDeal.

Podcast | Thema: ""

Lezingen 2018-2019 | Thema: "Mens, natuur en kosmos."

Ben ik vrij? Of niet…?

lezing-word-ik-gevangen-winand-callewaert

Winand Callewaert

Lezing Winand Callewaert, Ben ik vrij? Of niet…?, 14 apr 2019. Word ik gevangen door wat mij omringt of kan ik toch mijn eigen keuzes maken? Ben ik vrij? Of niet…? Professor Callewaert zal spreken op de hem zo eigen en persoonlijke manier over hoe de mens temidden van de grote invloed die de wereld […]

Mens en kosmos in de Oude Upanishaden

lezing-upanishaden-bruno-nagel

Bruno Nagel

Lezing Bruno Nagel, Mens en kosmos in de Oude Upanishaden 24 mrt 2019 De Oude Upanishaden (ca. 8e-6e eeuw voor Chr.) zijn meditatieve wijsheidsteksten die aansluiten bij de rituele delen van de Veda. In deze Upanishaden komt een weg naar binnen aan het woord, die leidt tot een bewustwording van het ware ‘Zelf’ (Âtman) van […]

Oosterse opvattingen over de relatie van de mens met de natuur

lezing-oosterse-opvattingen-theo-van-leeuwen

Theo van Leeuwen

Lezing Theo van Leeuwen, Oosterse opvattingen over de relatie van de mens met de natuur, 17 feb 2019. In de verschillende oosterse filosofische tradities is er een duidelijk andere visie op de natuur in vergelijking met de westerse benadering van de natuur. Wat kunnen we hiervan leren? In de joods-christelijke traditie is de wereld Gods […]

Hoe bomen mensen met de hemel verbinden

lezing-Hoe-bomen-verbinden-maja-kooistra

Maja Kooistra

Lezing Maja Kooistra, Hoe bomen mensen met de hemel verbinden, 20 jan 2019. Mensen leefden eertijds in de natuur tussen bomen. Zij kenden symbolische betekenissen toe aan eigenschappen van boomsoorten. Deze ondersteunden hun zingeving aan het leven. Door hun verticale groeiwijze en grootte volgen bomen de ritmes van zon, maan en sterren het duidelijkst en […]

Job, een klaaglied

lezing-Job-een-klaaglied-Beumers

Godfried Beumers

Lezing Godfried Beumers, Job, een klaaglied, 2 dec 2018. Job, geslaagd in alles wat hij deed, wordt inzet van een weddenschap tussen God en een van diens zoons, de satan. God is overtuigd van Job ’s trouw aan Hem – ook al zou hem alles worden afgenomen! In Beumers’ eigenzinnige bewerking van dit oudtestamentische boek […]

Vedische rituelen: orde in de chaos

lezing-vedische-rituelen-paul-van-der-velden

Paul van der Velde

Lezing Paul van der Velde, Vedische rituelen: orde in de chaos, 4 november 2018 Waarom is de Veda in India zo belangrijk? Waarom vinden brahmanen zichzelf superieur? Dit heeft te maken met de chaos die de mens ervaart en de ordening die rituelen kunnen geven. In India gaat men ervan uit dat rituelen tijd en […]

Lezingen 2017-2018 | Thema: "Jong zijn, oud worden"

Nog lang en gelukkig en daarna

Godfried Beumers

Lezing Godfried Beumers – Nog lang en gelukkig en daarna,  8 okt 2017 Aan de hand van sprookjes en mythen, alsook het gedachtegoed van Gustav Jung en Allan B. Chinen, vertelt Godfried Beumers over de verschillende levensfasen en de daarbij horende ontwikkeling. Uitgaand van een actieve wil om het leven aan te durven kijken en […]

Piet Mondriaan, op weg naar de essentie

museumdag

Nanda Geerling

Lezing  Nanda Geerling: Piet Mondriaan, op weg naar de essentie, 15 april 2018 Op de museumdag staan leven en werk van de schilder Piet Mondriaan centraal. In beslissende fases van zijn leven laat hij zich inspireren door esoterie en Oosterse filosofie die rond 1900 bekendheid kregen in Europa. Het resultaat van zijn spirituele zoektocht is […]

Overgangsrituelen in hindoeïsme en christendom

lezing-saswitha-yoga

Bruno Nagel

Lezing Bruno Nagel – Overgangsrituelen in hindoeïsme en christendom,  18 mrt 2018 In veel culturen wordt de menselijke levensloop ingedeeld in fasen, met name: geboorte, kind-zijn, volwassenheid, ouderdom, sterven. De overgangen tussen die fasen worden vaak gemarkeerd door overgangsrituelen. De functie van deze ‘rites de passage’ heeft te maken met loslaten van het eerdere, en […]

Het sprookje van Vrouw Holle. Hoe de Oude Wijze Holle het meisje Helle inwijdt in het Menszijn

lezing-saswitha-yoga

Annine van der Meer

Lezing Annine van der Meer – Het sprookje van Vrouw Holle. Hoe de Oude Wijze Holle het meisje Helle inwijdt in het Menszijn,  18 feb 2018 Weinigen kennen de grondbetekenis van het sprookje van Vrouw Holle. Als oude wijze wijdt zij het meisje in in de geheimen van het leven. Vrouw Holle is niet de […]

Hoe tevreden oud te worden, wat India mij heeft geleerd

lezing-saswitha-yoga

Winand Callewaert

Lezing Winand Callewaert – Hoe tevreden oud te worden, wat India mij heeft geleerd,  4 febr 2018 Tevreden oud worden is een attitude. Vind ik daarvoor inspiratie in de Indische traditie? De yogi in de Bhagavad Gītā, het liefdevol gedragen-zijn in de bhakti traditie, de rode draad van mijn opdracht (dharma), aanvaarden van wat is […]

Het feest van ouder worden, de rijkdom van herinnering

filosofie-lezing-saswitha-yoga

Paul van der Velde

Lezing Paul van der Velde – Het feest van ouder worden, de rijkdom van herinnering,  10 dec 2017 Ouder worden is het privilege van mensen, iets wat de hindoegoden die eeuwig tussen de 19 en 21 jaar oud blijven, niet hebben. Wij als mensen ervaren tijd. Tijd om herinneringen te creëren, hoe meer hoe beter. […]

De spirituele dimensie van het ouder worden

theo-van-leeuwen-saswitha-yoga

Theo van Leeuwen

Lezing Theo van Leeuwen – De spirituele dimensie van het ouder worden,  5 nov 2017 In een maatschappij waar jong zijn als ideaal wordt beschouwd, lijkt ouder worden gelijkgesteld met achteruitgaan en aftakelen. Ouder worden biedt echter ook de mogelijkheid tot wijsheid, rijpheid en spirituele groei. Er is sprake van een verandering van een op […]

Lezingen 2016-2017 | Thema: "Filosofie en religie"

Kundalini-ontwaken en de Bijbel

Kundalini en de Bijbel

Anne-Marie Wegh

De Bijbel heeft een diepere laag, verborgen in symbolen en metaforen, die bestemd was voor de serieuze spirituele aspirant. Auteur Anne-Marie Wegh toont aan dat zowel de evangeliën als het Oude Testament moeten worden gelezen als beeldtaal. (…)

Religie en spiritualiteit: de hedendaagse Toren van Babel

Toren van Babel

Rinus van Warven

Kun jij er nog wijs uit worden? Wanneer hebben we het over religie en wanneer noemen we iets spiritualiteit? Betekenen de woorden in Oost en West wel hetzelfde? Zo verwijzen het westerse woord religie en het Sanskriet woord yoga allebei (…)

Meister Eckhart op het kruispunt van Oost en West

Meister Eckhart

Bruno Nagel

De middeleeuwse denker en mysticus Meister Eckhart (1260 – ca.1328) oefent vaak grote aantrekkingskracht uit op mensen die zoeken naar verdieping van hun christelijk perspectief. Maar ook wie vertrouwd is met oosterse vormen van spiritualiteit en (…)

God of niet-God? Reflectie vanuit de Oepanishaden over levensvragen van toen en nu

Winand Callewaert

Winand Callewaert

Vragen over een “God” of wellicht een “niet-God” als onze levensbasis, ze zijn van alle tijden. Een verhaal uit de Oepanishaden van 484 v. Chr. laat ons zien dat lang geleden deze vragen de Indiërs al bezighielden. (…)

Saddarshana: de zes klassieke scholen van het Indiase denken

Saddarshana

Paul van der Velde

Net als in iedere cultuur zijn ook in India ideeën en voorstellingen ontstaan over de opbouw van onze wereld en de positie van de mens en de andere levende wezens daarbinnen. Is de wereld een illusie? Is de mens uniek? (…)

Swami Vivekananda, wegbereider van oosterse spiritualiteit naar het westen

vivekananda

Theo van Leeuwen

Swami Vivekananda is een van de eerste brugfiguren van de oosterse spiritualiteit naar het Westen. In 1893 op het Parliament of Religions in Chicago stal hij de harten van de mensen met zijn gloedvolle redevoeringen over yoga en de filosofie van (…)

Lezingen 2015-2016 | Thema: "Wijsheid in verhalen"

Boeddha’s vorige levens – ideaal gedrag voor alle voelende wezens

Paul van der Velde

Als we denken aan de Boeddha dan stellen we ons meestal de prins voor die het paleis van zijn vader verliet om op weg te gaan naar de verlichting. Vele Boeddha′s deden dat voor hem en er zullen er nog velen volgen. In Azië bestaat (…)

De Ramayana gezien door miniatuurschilders vanaf de jaren 1600

Winand Callewaert

Het Rāmāyana verhaal is ontstaan in het millennium voor Christus, aanvankelijk neergeschreven in het Sanskriet door Vālmīki, dan uitgebreid en vertaald in heel wat talen in India en Zuid-Oost Azië en op een meesterlijke manier hertaald (…)

Indiase mythen in vrouwelijk perspectief

Annine van der Meer

Sprookjes als Vrouw Holle en Baba Yaga zijn niet in de oorspronkelijke vorm tot ons gekomen. Hun hoofdfiguren zijn – in het patriarchaat – verworden tot heks, hoer of heilige. Hetzelfde geldt voor dames uit heilige boeken als de Bijbel (…)

Het begin van alle dingen: Genesis en de Veda

Bruno Nagel

Verhalen over het begin van alles worden meestal kosmogonieën genoemd. Zij vertellen hoe ‘in den beginne’ orde (kosmos) ontstond uit een oer-chaos. Wij kennen zulke verhalen uit de oud-Indiase Veda. Ook het z.g. ‘scheppingsverhaal’ (…)

Verhalen van de psyche

Theo van Leeuwen

De Yoga psychologie gaat uit van een laag van het onbewuste waarin universele archetypische verhalen en thema’s hun spel hebben. De Tantristische filosofie en de Jungiaanse psychologie bieden een omvattend model (…)

De dans van Shiva, verhalen over goddelijke (al)macht en menselijke hunkering

Nicole Derycker

De god Shiva wordt ‘Nataraja’ genoemd, ‘Koning van de Dans’. Vanwaar die titel? Verhalen vertellen het ons. We horen over zijn kosmische dans, de Tandava. We komen te weten waarom hij ook ‘Heer van de yogi’s’ wordt genoemd. (…)

Lezingen 2014-2015 | Thema: "Liefde"

Liefde in het oude Indië: Draupadī, Sitā, Damayantī, Sāvitrī, Shiva en Pārvatī, Rādhā

Winand Callewaert

“We kijken naar een andere cultuur om onszelf beter te leren kennen. Wat vertelt de literatuur in het oude India over liefde en over de man-vrouw relatie: Draupadī, Sītā, Damayantī, Sāvitrī, Pārvatī en Shiva, Rādhā en Krishna.

Ma Kali en de yogini, een boodschap van wijsheid en liefde voor de 21ste eeuw

Annine van der Meer

′De yogini staat in een tantrische traditie. Zij zijn ingewijde vrouwen die kennis hebben van klank, kleur, chakra’s en ‘het heilig huwelijk’. Deze kennis heeft als doel het verwezenlijken van spirituele eenwording op kosmisch (…)′

Bhakti in de Bhagavad Gītā

Bruno Nagel

De Bhagavad Gītā (waarschijnlijk 2e eeuw voor Chr.) is een van de oudste teksten van het hindoeïsme waarin de bevrijdingsweg van de bhakti, de devotie of liefdevolle toewijding van het hart (aan Krishna) aan de orde komt, (…)′

Brandende liefde: bhakti, devotie en passie

Paul van der Velde

′Bij het woord bhakti zijn we in het westen nogal eens geneigd direct naar de Bhagavadgita te kijken. Krishna verwoordt in deze tekst immers verschillende wegen of yoga′s en een daarvan is die van de bhakti, de devotionele overgave (…)′

Liefde volgens Amma, Sai Baba en andere grote leraren uit India

Rinus van Warven

′Het goddelijke kreeg gestalte in de liefde van de mens voor zijn medemens. De Eeuwige werd wakker in de liefde van een mensenkind voor zijn/haar medeschepselen. De humaniteit, de menselijkheid werd geboren als het allerhoogste (…)′

Erotiek en Spiritualiteit

Theo van Leeuwen

“Erotiek en seksualiteit: geen gemakkelijk onderwerp om in verband te brengen met spiritualiteit en met de weg naar bevrijding. “

Lezingen 2013-2014 | Thema: "Oost en West, vroeger en nu"

Oepanishaden

Winand Callewaert

In het millennium vóór onze jaartelling stapten, of mediteerden in yoga-zit, honderden intelligente kerels in Noord-India die uit de Vedische hymnen bijzondere wijsheid puurden. Hun gesprekken zijn bewaard in de Oepanishaden. (…)

Tibetaans boeddhisme, yoga en theosofie: ′Ons beeld van Azië stamt uit de 19e eeuw!′

Paul van der Velde

′We hebben het zelf lang niet altijd door, maar het gedachtegoed van de 19e eeuw speelt tot op de dag van vandaag een forse rol in onze waarneming van Azië. (…)′

Advaita Vedanta: oosterse bevrijdingsfilosofie versus westers materialistisch denken

Nicole Derycker

′Advaita betekent: ‘zonder tweeheid’, ‘non-dualiteit’ en stelt dat enkelvoudig Bewustzijn in zijn immanente staat van Zijn (Brahman) en in zijn transcendente staat van Zijn (Atman) de enige Werkelijkheid is. (…)′

′Verloren zonen′ in boeddhisme en christendom

verloren-zonen-bruno-nagel

Bruno Nagel

′Zowel in christelijke als in boeddhistische context vinden we een verhaal over een zoon, die ′verloren′ raakt. Hij verliest het contact met zijn vader. Na allerlei omzwervingen en omwegen vindt hij zijn vader terug. Minstens zo belangrijk (…)′

Jung en Yoga

Theo van Leeuwen

′Wat is de relatie tussen de psychologie en psychotherapie van Carl Gustav Jung en de Indiase benadering van yoga? Men is het er over het algemeen over eens dat de psychologie van Jung dichter bij oosterse bevrijdingswegen staat dan (…)′

De kern van de yogafilosofie volgens de Bhagavad Gītā

Jogchum Dijkstra

′Lezen om te leren Leren om te leven Wat is het wezenlijke van het hindoeïsme, wat is de kern van de yogafilosofie? (…)′

Lezingen 2012-2013 | Thema: "Yogafilosofie, een breed spectrum"

Bhakti

Paul van der Velde

Prof. dr. Paul van der Velde houdt een inleidende lezing over Bhakti. Meer informatie over de lezing volgt nog, het downloadbare bestand is al beschikbaar. Klik op ′meer info′.

Indiase mythologie en filosofie

Winand Callewaert

′Wat de mens niet kan/kon verklaren wordt in de mythen in de handen gegeven van bovenmenselijke krachten. En, een verhaal is echt goed als het mij persoonlijk diep raakt. Wat steekt achter al die bizarre verhalen (…)?′

Boeddhisme

Paul van der Velde

Prof. dr. Paul van der Velde houdt een inleidende lezing over Boeddhisme. Meer informatie over de lezing volgt nog, het downloadbare bestand is al beschikbaar. Klik op ′meer info′.

Upanishaden van de Veda’s

Bruno Nagel

′We maken kennis met het begin van de Indiase filosofie zoals dat naar voren komt in de teksten van de Veda (12e-6e eeuw voor Chr.). Het denken ontwikkelt zich hier vanuit een rituele en mythische denktrant naar (…)′

Shankara en de Advaita Vedanta

Theo van Leeuwen

′Deze lezing gaat over Shankara als wellicht de grootste exponent van de Hindoeïstische wijsbegeerte. In mijn inleiding zal ik proberen duidelijk te maken wat Shankara bedoelt als hij zegt dat (…)′

Patañjali. In stilte leven

Jogchum Dijkstra

“In Stilte Leven′. Mediteren, de stilte ingaan, de stilte zoeken en op je laten inwerken… Het lijkt zo eenvoudig, gewoon even niets doen. Even niets. En juist dan kom je alles tegen (…).′

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.